Det Greske språks historie.

Publisert: juni 23, 2011 i Forum Greece

En kort innføring i det Greske språks historie og utvikling.

Av Sven Buchholz,

Index category: http://no.wordpress.com/tag/forum-greece/


Homer født ca 800 f.Kr.

Gresk er Europas eldste skriftspråk.  Det eldste språket vi kjenner i skrevet form er Mykensk gresk som kan føres tilbake til leirtavler fra Knossos 1400 f.Kr. skrevet i Lineær B. Da Mikael Ventris klarte å tyde dette 1952 viste det seg å være en meget tidlig form for Gresk. Tydningen av den eldre skriftformen, Linear A er fremdeles omdiskutert, men de fleste er enige om at dette ikke er Gresk. Både linear A og B var stavelsesskrift, et skrifttegn representerer en stavelse, enten en vokal og en konsonant, eller bare en vokal.

Etter 1200 f.Kr oppstod et historisk vakuum i Hellas som skulle vare helt til ca 750 f.Kr, ”Mørketiden”, da gikk skrivekunsten tapt. Grekerne lærte seg først å skrive igjen på 700 tallet. Da ”lånte” de det nye alfabetet sitt fra Fønikerne. Det er i grove trekk ikke meget forskjellig fra det de har i dag.  Det greske alfabetet som vi kjenner i dag er det første fonetiske alfabet hvor en bokstav representerer en språklyd. Det kan tidfestes til 730 f.Kr. Da Grekerne ”lånte” bokstavene fra Fønikerne var de tvunget til å ”ommøblere” fordi fønikerne bare hadde konsonanttegn mens det greske språk var rikt på vokaler. Fønikerne hadde heldigvis nok tegn til både konsonanter og vokaler. Alfabetet er uforandret den dag i dag selv om bokstavene har vært gjenstand for en del ”kosmetiske endringer” i typografien, blant annet med kursivskrift, trykkskrift, store og små bokstaver, eksempel: Αα, Ββ,Γγ,Δδ —Ωω. Både vårt latinske alfabet og det russiske alfabetet er ”utlånt” fra det greske som egentlig ikke er så forskjellig fra det latinske når en ser bort fra det ”kosmetiske” i typografien

Omkring år 400 f.Kr. kunne vi registrere følgende dialekter foruten Kypros: Fra nord og nedover, Makedonsk, Thessalisk, Nordvest – Gresk, Biotisk. Så kommer de store dialekten i det Sentrale Hellas: Attisk, Arkadisk, Dorisk. I øst Aeolisk og Ionisk, (Anatolia, i dag Tyrkia).

Det var stor forvirring i hva som var hva helt opp til etter 2 verdenskrig da forskningen ble satt i system. Dette skyldes først og fremst Ventris og Chadwick som ved tydningen av Linear B fikk fastsatt at Mykensk VAR et gresk språk. Dialektene er ikke mer forskjellige enn at folk på den tiden kunne forstå hverandre. Uten å gå for meget i detalj, de dialektene som virker ha en viss likhet likner også på Kypros som er det mest fjerntliggende! Ventris og Chadwick fant ut at de dialektene som liknet hverandre ikke nødvendigvis var de som var geografisk nærmest! Snarere tvert om i det den største likheten ble funnet mellom språket på Kypros og en klassisk Arkadisk dialekt fra fjellene på Peloponnes! Ut fra dette kunne Ventris og Chadwick konkludere at en gang i en fjern fortid hadde alle folkegruppene snakket samme språk!  Noe av det som gjorde at Ventris klarte tydningen var likheten med språket som ble funnet på tavler fra Kypros! Den eldste greske litteratur, Iliaden og Odysen tilskrives Homer. Homers verker foreligger på Eolisk og Jonisk. De klassiske dialektene var imidlertid så kompliserte at de antagelig ikke ble snakket av annet enn intellektuelle med høy utdannelse. Mannen i gaten snakket et enklere språk, ”Folkegresk” Det var denne dialekten som sammen med Attisk og diverse andre innslag ble til Alexander den Store΄s ”folkegresk”. KOINÉ. Det er sannsynlig at Jesus snakket dette språket. KOINÉ er meget enklere enn de klassiske dialektene og utviklet seg mot vår tid til det som i dag kalles ”DIMOTIKI”, eller nygresk. Veien til dagens nygresk er imidlertid lang og tornefull. Hellas kom i de 2000 årene som er gått etter Kristus inn under Romere, Tyrkere, Venetianere etc. Alt dette satte sitt preg på språket. Grekerne skal egentlig være romerne takknemmelige for å ha ytet et betydelig bidrag til å bevare det Greske språk slik at Koiné fremdeles i dag 2350 år etter Alexander kan forstås av vanlige grekere. I keisertidens Roma var gresk et offisielt språk som alle intellektuelle Romere snakket, til og med keiseren. Det foreligger en stor romersk litteratur på gresk språk, før Virgil slo igjennom med latin. Den mest kjente er Markus Aurelius så sent som i midten av det 3. århundre.

Ved frigjøringen fra Tyrkerne tidlig på 1800 tallet var det to filologer som, motivert av den samme nasjonale fundamentalisme og de samme nasjonale mindreverdighetskomplekser som i sin tid motiverte Nordmannen Ivar Åsen til å
”konstruere” Nynorsken. Disse filologene satte seg som mål: Å ”rense” det greske språk for de forurensende elementene som hadde sneket seg inn de siste 1500 årene. Resultatet ble et nytt språk, ”Katharevousa”, ”rent gresk” Dette språket var hovedsakelig basert på klassisk Arkadisk dialekt som hadde overlevert i isolerte områder på det greske fastland. Dette språket lå nær opptil de klassiske dialektene og ble offisielt språk tidlig på 1800 tallet. Språket var så komplisert at det aldri kom på folkemunne. I 1975 besluttet regjeringen å avskaffe KATHAREVOUSA som ofisielt språk. Det foreligger imidlertid en god del verdifull litteratur på dette språket som de færreste grekere kunne lese. Nygresk hadde i mellomtiden vært det språket som folk flest brukte. Stadig flere forfattere skrev nygresk lenge før Katharevousa offisielt ble ”nedlagt.” Den Nygreske litteraturen blomstret under hele 1900 tallet men arven etter Katharevousa og klassisk gresk vil ennå kunne spores i mange generasjoner fremover!

Det Nygreske språket er enklere, mer strukturert og mer analyttisk og fremfor alt mer regelmessig enn gammelgresk. Imidlertid har litteraturen etter hvert eksplodert i antall ord, idet forfatterne uhemmet mesker seg med ord fra alle
de tidligere språkene så vell som lokale dialekter. Dersom en forfatter ikke finner det eksisterende vokabular tilstrekkelig, står det ham fritt å lage flere ord. Nikos Kazantzakis skal visstnok være i nærheten av rekorden her, idet han brukte bortimot 100.000 ord! Det finnes faktisk et eget leksikon, Kazantzakis – Gresk som er et hjelpemiddel for den som ønsker å fordype seg i Kazantzakis!!

De ulike greske dialekter har også gitt fra seg et stort antall ord til andre språk. I følge Oxford dictionary skal det engelske språk omfatte ca 500.000 ord. 123.000
av disse kommer fra gresk!

Språkeksempler Koine – moderne gresk.

Eksempel fra bibelen:

”Da Jesus var blitt døpt, steg han straks
opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så guds Ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: ”Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.”

(Matteus 3, 16-17)

Koine , originalspråket i Evangeliene.

Βαπτισθείς δέ ο Ιησούς ευθύς ανέβη από του ύδατος. και ιδού ηνεόχθησαν (αυτώ) οι ουρανοί, και είδεν (το) πνεύμα (του) Θεού καταβαίνον ωσεί περιστεράν (και) ερχόμενον επ αυτόν . και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα , Ουτός έστιν υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα.

Moderne gresk

Όταν βαπτίστηκε Ο Ιησούς, σηκώθηκε βγήκε από το νερό. Για δες! Ο Ουρανός άνοιξε και Εκείνος είδε το πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει πάνω του με τη μορφή ενός περιστεριού. Τότε ακούστηκε μία φωνή εξ ουρανού: <<Τούτος εστί ο Υιός μου, ο αγαπιμένος, που μου προσφέρει ευχαρίστηση>>

På nettet finner du flere leksika på Koiné om noen vil forsøke seg.

Homer er en spesiell utfordring til en oversetter!

Dette er begynnelsen av Odyssen, først på klassisk Gresk.

ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν· πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐνπόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων. αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν  ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο, νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.

 På nygresk blir det:

Τὸν ἄντρα τὸν πολύπραγο τραγούδησέ μου, ὦ Μοῦσα, ποὺ περισσὰ πλανήθηκε, σὰν κούρσεψε τῆς Τροίας τὸ ἱερὸ κάστρο, καὶ πολλῶν ἀνθρώπων εἶδε χῶρες κι ἔμαθε γνῶμες, καὶ πολλὰ στὰ πέλαα βρῆκε πάθια, γιὰ μιὰ ζωὴ
παλεύοντας καὶ γυρισμὸ συντρόφων. Μὰ πάλε δὲν τοὺς γλύτωσε, κι ἂν τὸ ποθοῦσε, ἐκείνους, τὶ ἀπὸ δική τους χάθηκαν οἱ κούφιοι ἀμυαλωσύνη, τοῦ Ἥλιου τοῦ Ὑπερίονα σὰν ἔφαγαν τὰ βόδια, κι αὐτὸς τοὺς πῆρε τὴ γλυκειὰ τοῦ γυρισμοῦ τους μέρα.

 Dette er ekstremt vanskelig å oversette fordi det er
skrevet som heksameter!

Likevel finnes det to gode norske oversettelser.

 Peter Østbye

 Sangmø, fortell om hin rådsnare helt som flakket så vide, da han til sist hadde styrtet i grus det hellige Troja. Mangen en by fikk han se og merket seg folkenes lynde.  Mangen en sjelekval døyet han titt på sjø, når han fristet selv å berge sitt liv og frelse seg hjem med sitt mannskap.

 I Arne Garborgs oversettelse lyder det slik:

 Songdis, fortel mèg um mannen hin raadsløge, han som so vide kringum laut flakke, daa øydt hadde det heilage Troia, og som fekk mange bustader sjaa og folkeskikk ymis. Mykje av vanskar og sut paa sjøen han freista, med’ der han stridde for eige liv og for heimkjømd aat sveinarne sine; deim han endaa ikkje fekk frelst, so gjerne han vilde for ved heluvsleg daad dei sjølve valda seg bane,tankeløysur dei var, som solgud-uksarne slagta; heimkjødi Helios daa, den hegheimssonen, deim røva. Eitkvart um dette no du fortelje oss, Zevs-dotter høge!

Selv om jeg er nynorskhater på min hals, (på samme måte som mange grekere hatet Katharevousa) må jeg ta hatten av meg for en slik oversettelse!

Tavle med linear B, mykensk gresk. Linear A er eldre men Minoerne var ikke grekere.

Index category http://no.wordpress.com/tag/forum-greece/

Reklamer

Er Phaistos – Disken ekte?

Av
Sven Buchholz

http://no.wordpress.com/tag/minoan-history-and-culture/

Klikk denne linken for index til hele kategorien minoisk..

I det vitenskapelige magasinet ”Minerva”
utgave juli – august kan man lese denne overskriften:

Phaistos – Disken, en hundre
år gammel farse!

 
Dette er nr 10 i en serie artikler av magasinets sjefredaktør M. Eisenberg, Ph.D.,som tar for seg problemer med forfalskninger av antikke kunstgjenstander. Forfatteren er en velkjent ekspert som har engasjert seg i slike forfalskninger gjennom mange år. Han har også deltatt i TV – programmer om temaet. Disken ble funnet 1908 av den italienske arkeologen Louigi Pernier i forbindelse med utgravningen av Phaistos palasset. Artikkelforfatteren, Eisenberg, hevder at disken er en forfalskning, produsert av dens finner Luigi Pernier!

Motivasjon.

Hvorfor skulle Pernier iscenesette dette ”stuntet”? Hans kollega, den italienske arkeologen Federico Halbherr gravet ut i Gortyna 1884. Han var meget fremgangsrik og fant flere gjenstander med inskripsjoner på klassikk gresk språk. Den mest kjente, ”Den store innskriften” fra tidlig 500 tall f. Kr. omfatter Europas første lovtavler som ble skrevet på bymuren! Dette funnet gjorde at Halbherr ble berømt. Pernier arbeidet sammen med andre Italienske arkeologer som gravet i det samme området, Messara. Ved århundreskiftet var han i ferd med å grave ut palasset Phaistos. Det var på denne tiden Arthur Evans begynte utgravningene av Knossos hvor han rask kom over en mengde leirtavler med innskrifter i minoisk Linear A og B. Forventningene var derfor store for at også Pernier skulle gjøre funn av gjenstander med skriftlig materiale. 1908 var det sannsynlig at han ikke hadde funnet noe slikt. Hva skulle han da gjøre for å vinne tilstrekkelig ære og berømmelse til å kunne konkurrere med Evans og Halbherr? Hva skulle han kunne oppdage? Han kom raskt på svaret: Et klenodium med en uoversettelig piktografisk tekst: ”Phaistos Disken”!

Som italiensk arkeolog, utdannet i Italia var det mer enn sannsynlig at han i forbindelse med sin utdannelse var blitt kjent med det som den gangen var det store samtaleemnet: ”Magliano – Disken”. Denne disken som var gravet frem sent i 1880 årene hadde meget til felles med Phaistos – Disken. Stilen er helt identisk, disken er tilnærmet rund og skriften løper utenfra og innover i spiralform. Språket var Etruskisk som på den tiden ennå ikke var tydet. Disse to diskene, Magliano og Phaistos, er de to eneste diskene av denne ”modellen” som noensinne er funnet!

Magliano disken

I sin artikkel analyserer Eisenberg alle aspekter i forbindelse med Phaistos – Disken for å finne frem til sannheten om dens virkelige opprinnelse. Eisenberg som i lang tid har beskjeftigets seg med temaet forfalskning hadde i denne forbindelsen samlet et så stort erfaringsmateriale at han kunne skrive: ”Stilistiske kriteria i forbindelse med forfalskning av antikke kunstgjenstander.” Hans samling om ”Falsknerens estetikk” ble publisert i Minerva 1992. Vi kan like
gjerne kalle den ”Håndbok i å avsløre forfalskninger av antikk kunst”. ”Håndboken” består av en lang liste med ulike punkter. Disse 9 er relevante i forbindelse med Phaistos – Disken:

 1. Uoverensstemmelse i utførelsen av de forskjellige elementene.
 2. Uoverensstemmelse i graden av abstraksjon for de ulike elementene.
 3. Et unikt element i sin konstruksjon.
 4. En unik stil: Tilsynekomst av en tidligere ukjent fullstendig utviklet stil eller type.
 5. Stadig gjentagelse av falsknerens antikke yndlingsmotiver – fra flere tidsperioder eller på steder hvor de vanligvis ikke opptrer, eller typer som falskneren selv har oppfunnet.
 6. Reversering, speilvending av imagen.
 7. En syntese av geografisk totalt ulike stiler.
 8. Grunnleggende ulikhet i elementenes tidsmessige plassering.
 9.  Korreksjon ved eliminasjon. Mann kan bare tillate noen få av disse elementene å fremstå i en ekte antikvitet. Gjentagelse leder til å konkludere med at de må dreie seg om en forfalskning.

Likheter mellom de 9 punktene og Phaistos –
Disken.

Punktene er nummerert (*1*)  /  (*2*) etc. med referanse til punktene ovenfor.

Disken ble fra begynnelsen et kontroversielt diskusjonsobjekt. Inntil i dag er det over 100 publiserte forsøk på å tyde disken. Mange av forsøkene er meget fantasifulle! Ingen av dem har den minste likhet med noen av de andre. Phaistos Disken er helt unik! I motsetning til de leirtavlene som er funnet som er rektangulære er Phaistos – Disken så godt som sirkelrund. Det aller merkeligste er at tegnene ikke er gravert, de er trykket med stempler, et stempel for hvert skrifttegn. Dette er typografi 3.200 år før Gutenberg! Artikkelforfatteren Dr. Eisenberg finner det merkelig at disken er blitt til uten noen plan, slik som man kunne vent seg av en slik sofistikert inskripsjon. Tegnene er tilsynelatende stemplet mer eller mindre tilfeldig, noen ganger opp andre ganger mot venstre eller høyre. Det mest mystiske er at ingen slike stempler som er brukt her noensinne er funnet. Det er heller aldri funnet noe eksemplar av disken.  Det fleste leirtavler med minoiske inskripsjoner er bevart opp til vår tid da de har vært utsatt for brann. Det er lett synlig på de fleste tavlene at brenningen er ujevn som det lett kan bli i brann. Phaistos – disken er så perfekt og homogent brent som den bare kunne ha blitt i en moderne keramikk – ovn! (*3*) – (*4*)

Den som gransker disken for første gang vil med en gang legge merke til hvordan de ulike tegnene avviker fra hverandre stilistisk. Noen av tegnene avbilder objekter helt naturalistisk, nesten med fotografisk nøyaktighet mens andre er laget med en høy grad av abstraksjon. Vi kan akseptere at noen av tegnene på Phaistos – Disken likner på skrifttegn fra Linear A og B samt hieroglyfer fra Anatolia så vel som fra Kreta. Det finnes til og med enkelte som minner om Egyptiske hieroglyfer. Det er ikke vanskelig å forestille seg at falskneren stjal tegnene fra de andre systemene, og for å skape den fullkomne forvirring speilvendte han noen av dem! Phaistos – Diskens geografiske aspekter varierer fra Anatolia i nord til Egypt i syd med innslag av tegn også fra Kreta, både hieroglyfer og Linear A – B. (*1*)  – (*2*) – (*6*) Den kronologiske uoverensstemmelsen er på ca 600 år. Disken er overhodet ikke kompatibel med andre kretiske hieroglyfer, bortsett fra enkelte som har likhetspunkter med tegne fra ”Den graverte bronseøksen fra Arkalochori, en annen gjenstand som ble funnet under mystiske omstendigheter. 10 av de 15 hieroglyfene på øksen er unike.  (*5*) – (*7*) – (*8*)

Fordi mange av tegnene på en naturtro måte avbilder klart definerbare gjenstander var det enkelte som hevdet at Phaistos – Disken hørte til et piktografisk, skriftsystem det vil si ideografisk billedskrift. I et slikt system tilsvarer et hvert tegn det samme objektet det avbilder, selve gjenstanden, ikke ordet som slikt.  I japansk piktogram ideogram språk betyr et bilde av et HJERTE, et hjerte. Andre ord skapes gjennom kombinasjoner. For eksempel HJERTE + KNIV = smerte. Dette gjør at ulike språk som bruker dette systemet kan kommunisere med slik billedskrift uten å gå veien gjennom språk og ord! Det er imidlertid lett å forstå at et slikt system krever tusenvis av bilder, jfr. Kinesisk og Japansk for å formidle en meningsfull tekst. Phaistos – Disken har bare 45 tegn. Gjennom analyse av forekomsten, gjentagelser av ulike tegn etc. kan det konstateres at det ikke eksisterer flere! Det er derfor umulig at Phaistos – Disken kan være billedskrift. De fleste av de historiske skriftspråkene i området utviklet seg fra piktogrammer til stavelsesskrift. I et slikt skriftsystem representerer hvert tegn en stavelse bestående av en konsonant og en vokal eller to vokaler. I motsetning til i piktografisk skrift er det i et system med stavelsesskrift ORDET som bildet representerer som danner stavelsen. Eksempel HJERTE, på gresk KARDIA, stavelse KA. De fleste av de stavelsesskriftene vi kjenner har 100 tegn eller flere. Det absolutte minimum er 60! Derfor kan vi fastslå at Disken heller ikke hører hjemme i et slikt system. Et fonetisk alfabet som det Greske oppstod ca 750 f.Kr. har i moderne Gresk 24 bokstaver. To av dem er doble, Ξ , KSI  uttales KS  og Ψ, PSI uttales PS, det vil si at det hadde vært nokk med 22 bokstaver! Alt dette betyr at vi kan med rette hevde at Phaistos – Disken umulig kunne være skapt for å formidle noe intelligent og meningsfylt budskap!

Personlige kommentarer.

 Jeg er bland dem som siden ungdommen har vært fascinert av den ”Minoiske Gåten.  D jeg leste Dr. Eisenbergs artikkel vekket jeg et gammelt minne fra 40 år tilbake. En venn mottok et postkort med Phaistos – Disken. Han viste meg det og spurte om jeg kjente til den. Jeg tok det for sikkerhets skyld til en annen venn som gikk for å være ekspert på tidlig historie. Han tok straks frem en bok med bilde av Magliano – Disken. Jeg husker hvordan han lo da han sa: ” Den Disken, Phaistos, ser som ny ut sammenliknet med denne, Magliano som virkelig ser antikk ut!” Siden den gangen har jeg i mange år engasjert meg i Minoisk språk og skrift. Ikke for å decifrere men for å forsøke å forstå. Jeg har i detalj gjennomgått to av de mer seriøse vitenskapelig tydningsforsøkene.

”Die Minoische Scrift” av Kjell Aartun

Og ”Evidence of Hellenic dialects in the Phaistos disc” av Steven Roger Fischer.    Jeg kjenner begge disse forfatterene personlig.   Det tar tid å lese slikt stoff fordi at man må skaffe seg en mengde tilleggsopplysninger om temaet fra annen vitenskapelig litteratur som alle kataloger over varianter av skrifttegn. Heldigvis fant jeg på Universitetsbiblioteket i Oslo katalogene til Olivier / Goddard, og Brice med mer, samt bøker om emnet av Evans samt Chadwick, og Ventris som tydet linear B. All denne informasjonen gav meg innsikt i mysteriet, men det var ikke fordøyet på en dag. Det tok meg nærmere 5 år med mange gjentagelser. Med det kjennskapet jeg etter vært har skaffet meg om temaet var det ingen stor overraskelse å lese Eisenbergs artikkel. Jeg hadde de fleste av punktene hans i ”underbevisstheten”. Det meste av de misstankene jeg hadde opparbeidet kom nok fra lesningen av forsøkene til Aartun og Fischer.

Dette er mine viktigste innvendinger:

Det er ingen mulighet for de 45 skrifttegnene til å kunne passe i et system av billedskrift, stavelsesskrift eller fonetisk. Ingen sammenheng med andre minoiske skrifttyper. Aartuns bok omfatter også ”Den graverte Bronseøksen fra Arkalochori” med 15 hieroglyfiske tegn som har enkelte likhetspunkter med Phaistos – Disken. Av disse 15 tegnene er 10 unike, derfor finner jeg også dette objektet suspekt. Det er også Dr. Eisenberg inne på! Kanskje dette er stoff til neste artikkel?

Phaistos – Disken er unik, men det er overveiende sannsynelig at Magliano – Disken er modellen! Ingen av stemplene som ble brukt til å skape disken er noensinne funnet. Heller ikke eksisterer det noen annen kopi. Stilen er for meget
en blanding fra ulike perioder og steder. Tegnene varierer fra det rent abstrakte til det fotografisk naturalistiske. Takket være Internet er det i dag mulig for folk med samme interesse å holde kontakt på et verdensomspennende plan. Dermed holder mann seg også oppdatert.Jeg kjenner flere som deler mine misstanker til Phaistos – Disken, men fordi Disken er hevet til et ”overjordisk plan” som den var et hellig relikvie er det ingen som tørr å tenke det, langt mindre å si det offentlig. Det kunne lett bli oppfattet som blasfemi! Var det ikke slik også i H.C. Andersens eventyr ”Keiserens Nye klær?”

Det eneste som kan løse saken til alles tilfredshet er en ”Thermoluminiscense” test. Dette innebærer at disken blir varmet opp til 500 grader. Ved hjelp av en spektralanalyse av varmestrålene kan man da bestemme tidspunktet som objektet ble brent på med 20 års nøyaktighet. Dr. Eisenberg har flere ganger forsøkt å få i stand en slik test, men forgjeves. Han får ikke en gang lov å undersøke disken utenfor utstillingsmonteret. Her er kopi av svaret han fikk fra
Direktøren på Det Arkeologiske Museet i Heraklion, Dr. Nota Dimopoulo – Rethemiotaki:

”Kjære Dr. Eisenberg. Som svar på Deres e – mail av 25. juli 2007 må vi informere  Dem om at vi dessverre ikke er i stand til å ppfylle Deres ønske om å undersøke Phaistos – Disken eller den ”Graverte Bronseøksen”. Spesielt er øksen pakket i kasse og lagret mens Phaistos – Disken, fordi den er unik, er betraktet som immobil.”

Den som ikke var overbevist om at disken er falsk bør i hvert fall bli det etter å ha lest dette svaret fra museets direktør! Jeg er redd det ikke blir noen test, men for meg er ikke det av betydning. Dr. Eisenbergs beviskjede på 9 punkter sammen med mine egne observasjoner gjør at jeg er overbevist.

Dette argumentet burte egentlig også kunne stå alene:

Ingen kan påstå at disken hører hjemme i et fonetisk skriftsystem. De systemene vi kjenner idag har fra 22 til 35 tegn, da er det enkel aritmetikk å kunne fastslå at intet system av stavelsesskrift bestående av kun 45 tegn ville kunne formidle et intelligent budskap! Linear B har godt over 100 tegn! Alle er enige om at billedskrift krever tusenvis av tegn! Ref. japansk, kinesisk.

Derfor kan Phaistos – Disken kun være en forfalskning!

Det er ikke mange som kjenner til hvilken tilknytning Norge har til Phaistos – Disken. Det faktiske forhold er at det Norske Vitenskapsakademiet har tildelt nordmannen Kjell Aartun gullmedalje for angivelig å skulle ha tydet innskriften på disken.  Forskningsrådet, The Research Council of Norway har bekostet utgivelsene av alle verkene.

Mer informasjon på denne linken:

http://tierneylab.blogs.nytimes.com/2008/08/07/why-not-test-the-phaistos-disc/

 

 

 

 

Deutsche Version.

Click this link to get versons in English, Greeek, and Norwegian and complete indesx of category

http://no.wordpress.com/tag/minoan-history-and-culture/

Ist der Diskus von Phaistos echt?

 Von Sven Buchholz

In der Ausgabe von Juli/August 2008 der archäologischen Zeitschrift MINERVA lesen wir folgende

Überschrift:

Der Diskus von Phaistos  – ein 100
Jahre alter Scherz!

 Es handelt sich hier um den 10. Artikel einer Serie des Chefredakteurs der Zeitschrift MINERVA, Jerome M. Eisenberg, Ph.D, der sich mit den Problemen von Fälschungen in antiker Kunst beschäftigt. Der Verfasser ist ein sehr bekannter Experte, der sich seit vielen Jahren mit derartigen Fälschungen befasst. Er hat auch an entsprechenden Fernsehprogrammen mitgewirkt. Der Diskus wurde 1908 von dem italienischen Archäologen Louis Pernier im Zuge der Ausgrabungen in Phaistos (Festos) gefunden. Eisenberg behauptet nun, dass der Diskus von seinem „Entdecker“ selbst geschaffen wurde.

 Motivation:

 Warum sollte Pernier wohl so einen Streich gespielt haben? Sein Kollege, der italienische Archäologe Federico Halbherr, hat 1884 Grabungen in Gortys durchgeführt. Halbherr war höchst erfolgreich und fand diverse Objekte mit Texten in Altgriechisch, die aus dem frühen 5. Jh. v. Chr. stammten, u. zw.  „Die Große Inschrift“, der erste Gesetzescodex Europas, niedergeschrieben auf den Stadtmauern. Halbherr wurde dank dieser Entdeckung sehr berühmt. Pernier arbeitete mit anderen italienischen Archäologen, die in dieser Gegend Grabungen  durchführten, nämlich in der Messara Ebene. Zu Beginn des 19.Jhts hat er in Phaistos gearbeitet. Das war zur gleichen Zeit, als Arthur Evans mit den
Grabungen in Knossos begann, wo er bald eine Anzahl von Tonscheiben mit
minoischen Linear A und B – Inschriften fand. Pernier hegte große Erwartungen
ebensolche Funde machen zu können. Es kann angenommen werden, dass er um das Jahr 1908 aber keinerlei Inschriftenmaterial gefunden hat. Was also könnte er wohl entdecken? Er hatte bald die Antwort darauf: Die Schaffung einer „Reliquie“ mit einem unübersetzbaren piktographischen Text – den Diskus von Phaistos! Pernier war ein italienischer Archäologe. Während seiner Ausbildung in Italien musste er über den Diskus von Magliano, das populärste wissenschaftliche Thema der Zeit um das Jahr 1890, bestens Bescheid gewusst haben. Der Diskus wurde von italienischen Archäologen in den späten 1880-iger Jahren ausgegraben und zeigt große Ähnlichkeiten mit dem Diskus von Phaistos. Die ganze Beschaffenheit ist fast identisch in seiner runden Form und dem spiralenförmig einwärts angeordneten etruskischen Text. Die etruskische Sprache war damals noch nicht entziffert. Der Diskus von Phaistos und der Diskus von Magliano sind die einzigen dieses „Typs“, die man auf der Welt gefunden hat.

 Der Diskus von Magliano

 In dem Artikel von Dr. Eisenberg werden alle Aspekte des Diskus sorgfältig analysiert, um Licht in das Dunkel um die wahre Natur seines Ursprungs zu bringen. Da sich der Verfasser  mit dem Thema Fälschungen seit langem befasst,
hat er genügend einschlägige Erfahrungen gesammelt, um seine Arbeit:

 „Die
stilistischen Kriterien von Fälschungen antiker Kunst“

herauszubringen. Seine „Sammlung über die Ästhetik von Fälschungen“ wurde 1992 in MINERVA publiziert.

Man könnte es ebenso gut
auch: 

„Anleitung
zum Aufdecken von Fälschungen antiker Kunst“

nennen.

Diese Anleitungen werden in vielen Punkten aufgelistet. Diese 9 hier angeführten sind alle im Hinblick auf den Diskus von Phaistos relevant.

 1. Die Gegensätzlichkeit in der Ausführung der Elemente
 2. Die Diskrepanz im Grad der Abstraktion der Elemente
 3. Das unikale Element in der Konstruktion
 4. Der unverwechselbare Stil: Das Auftauchen eines hoch
  entwickelten Stils oder Typs, der bisher unbekannt war.
 5. Wiederholt auftauchende gefälschte beliebte antike Motive
  und Darstellungen in Zeitabschnitten oder Regionen, in denen sie normalerweise nicht vorkommen sowie auch erfundene Details
 6. Spiegelbildliche Umkehr der Darstellung
 7. Eine Synthese geographisch unterschiedlicher Stile.
 8. Widersprüchlichkeit bezüglich der Zeit, der die Elemente zugeordnet
  werden
 9. Korrektur durch Eliminierung. Man kann  eine geringe Anzahl solcher Elemente der Antike zurechnen, aber eine so große Anzahl derartiger Elemente wie auf dem Diskus legen die Schlussfolgerung nahe, dass es sich um eine Fälschung handelt.

 Ähnlichkeiten zwischen den 9 Punkten dieser „Anleitungen“ und dem echten Diskus von Phaistos.

Die Punkte sind nummeriert (*1*) / (*2*) etc.,
analog zu den oben erwähnten Punkten.

Der Diskus war von Beginn an ein umstrittenes Objekt, das Diskussionen
auslöste. Bis jetzt gibt es einhundert veröffentlichte Versuche den Text zu entziffern. Viele dieser Versuche sind ganz fantastisch! Keiner von ihnen hat auch nur die geringste Ähnlichkeit mit einem der anderen! Der Diskus von Phaistos ist einzigartig. Im Gegensatz zu allen anderen Funden von minoischen Tonscheiben, die alle rechteckig sind, ist der Diskus von Phaistos fast völlig rund! Das Eigenartigste dabei ist, das die Zeichen nicht eingraviert sind, sondern mit Stempeln aufgedruckt! Zu jedem Zeichen gehört ein passender Stempel! Also eine Drucktechnik 3200 Jahre vor Gutenberg! Der Verfasser, Dr. Eisenberg, findet es doch einigermaßen mysteriös, dass es offensichtlich keinen einheitlichen Plan gibt, was man bei einer so hoch entwickelten Schrift dieser Art erwarten würde. Die Zeichen sind mehr oder weniger zufällig aufgedruckt, manchmal zeigen sie nach unten, manchmal nach oben, nach links oder rechts. Ein anderes Problem ist die Tatsache, dass derartige Stempel, die dazu verwendet wurden diesen Diskus zu gestalten, niemals gefunden wurden! Auch keine Kopie dieses Diskus! Die meisten  Tonscheiben, die bis heute erhalten sind, wurden durch Zufall gebrannt. Der Diskus von Phaistos wurde perfekt homogen gebrannt, so wie das nur in einem modernen Brennofen für Keramik möglich sein kann. (*3*) (*4*). Wenn man den Diskus zum ersten Mal analysiert, so wird einem sofort der Unterschied zwischen den einzelnen Zeichen auffallen. Einige Zeichen stellen Objekte mit dem höchsten Grad an „fotografischer“ Präzision dar, während andere hochgradig abstrakt dargestellt sind! Mit genügend Fantasie und gutem Willen kann man akzeptieren, dass einige der Zeichen auf dem Diskus von Phaistos eine gewisse Ähnlichkeit
mit jenen von Linear A und B sowie mit Hieroglyphen aus Anatolien, ja sogar aus Ägypten haben! Es gibt auch einige Hieroglyphen aus Kreta. Man kann also
durchaus annehmen, dass der Fälscher diese Zeichen von anderen Systemen
gestohlen hat. Um die Konfusion perfekt zu machen, hat er noch die Bilder
einiger Prototypen der „gestohlenen Zeichen“ einfach umgedreht. Das Resultat
kann man daher nur als „Mixtur“ bezeichnen! Daher gibt es  Hieroglyphen auf dem Diskus, bei denen der geographische Aspekt sich von jenem aus Anatolien im Norden, von jenem in Ägypten im Süden, wie auch von den Zeichen der kretischen Linear A und B Schrift unterscheidet!  (*1*) /  (*2*) /(*6*)

Chronologisch betrachtet bedeutet das eine Zeitspanne von mindestens 600
Jahren! Man kann sagen, dass der Diskus von Phaistos mit keinen anderen
kretischen Hieroglyphen vergleichbar ist, außer dass einige Zeichen etwas
gemeinsam mit jenen der Inschrift auf der  „Beschrifteten Bronzeaxt von Arkalochori“ haben. Das ist an sich etwas, was mir bereits vor vielen Jahren verdächtig vorkam, weil von den 15 Hieroglyphen, 10 einzigartig sind! (*5*) / (*7*) / (*8*).

Da viele der Zeichen verschiedene Objekte sehr naturgetreu darstellen,
gab es Leute, die annahmen, dass der Diskus von Phaistos zu einem piktographischen Schriftsystem gehört. In einem solchen System entspricht jedes Zeichen einem dargestellten Objekt, aber nicht dem Wort, sondern der Abbildung als solcher. Daher bedeutet das Zeichen in einem piktographischen System die grundlegende Aussage der Abbildung. Ein Beispiel: Im japanischen ideogrammatischen Schriftsystem bedeutet die Abbildung eines HERZENS Herz. Andere Bedeutungen werden durch Nebeneinanderdarstellungen verschiedener Abbildungen geschaffen: HERZ+ MESSER = Schmerz. Es ist leicht zu verstehen, dass ein solches System tausende Bilder zu
einer verständlichen Kommunikation benötigt. Der Diskus von Phaistos hat aber nur 45 Zeichen. Einige von ihnen werden oftmals wiederholt. Es ist daher nicht möglich, das der Diskus zu einem piktographischen System gehört. Die meisten der antiken Schriftsysteme im mediterranen nahöstlichen Raum sind Silbensysteme. In einem solchen System bedeutet jedes Zeichen eine Silbe, die aus einem Konsonanten und einem oder 2 Vokalen besteht. Im Gegensatz zu den Piktogrammen stellt in einem Silbensystem jedes Zeichen das Wort des jeweiligen Begriffes dar. Zum Beispiel: das Zeichen für HERZ, im Griechischen KARDIA, Silbe = KA. Wie bereits oben erwähnt, enthält der Diskus von Phaistos  nur 45 Zeichen, wohingegen die bekannten Silbenschriftsysteme, wie zum Beispiel Linear A und B mehr als die doppelte Anzahl von Zeichen aufweisen. Ein phonetisches Alphabet, wie das Griechische, das 1000 Jahre später entstanden ist, braucht hingegen nur 24 Buchstaben. Daraus können wir schließen, dass die Art, wie der Diskus von Phaistos gestaltet ist, niemals dazu ausersehen war, eine sinnvolle Aussage zu transportieren!

 Persönliche Anmerkungen

 Ich gehöre zu denen, die das Mysterium der Minoer seit den Tagen meiner Kindheit fasziniert hat. Als ich den Artikel von Dr. Eisenberg gelesen hatte, erinnerte ich mich an etwas, was 40 Jahre zurückliegt. Ein Freund von mir erhielt von Verwandten, die auf Urlaub waren, eine Ansichtskarte mit dem
Diskus von Phaistos und er brachte sie zu mir, um nähere Informationen darüber zu erhalten. Damals wusste ich noch nicht viel über diesen Gegenstand und so brachte ich ihn zu einem Kollegen, der Historiker war, nichts ahnend, dass sein Fachgebiet das Etruskische, nicht aber das Minoische war. Augenblicklich präsentierte er mir ein Buch mit der Abbildung des Diskus von Magliano! Ich erinnere mich sehr gut daran als er lachend sagte: „Dieser da, der von Phaistos, sieht aus wie neu, während der von Magliano wirklich alt aussieht!“ Ich hatte das völlig vergessen, bis ich das Bild in dem MINERVA -Artikel sah! Da ist mir plötzlich ein Licht aufgegangen. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit der minoischen Schrift. Es war nie meine Absicht den Diskus oder Linear A und B zu entziffern, aber ich habe versucht dieses Mysterium besser zu verstehen. Ich habe viel über die maßgeblichen Versuche, den Diskus zu entziffern, gelesen.  Zwei dieser Bücher „Die Minoische Schrift“ von Kjell Aartun und „Evidence of Hellenic dialects in  the Phaistos disc“ von Steven Roger Fischer. Ich habe beide von Seite 1 bis zum Schluss gelesen. Ich kenne beide Autoren persönlich! Solche Bücher zu lesen erfordert ziemlich viel Zeit und man muss ständig in vorhandenen Katalogen recherchieren, in denen alle Alternativen der diversen Zeichen in den entsprechenden Systemen beschrieben werden. Glücklicherweise sind die meisten dieser Kataloge von Evans, Chadwick, Brice und Olivier/Godard etc. in der Bibliothek der Universität Oslo erhältlich.

Durch diese Studien habe ich eine Menge über die wahre Natur des Diskus von
Phaistos gelernt. Es hat somit fast 5 Jahre gedauert, bis ich die beiden Bücher und die dazu nötigen Studien bewältigt habe. Nachdem ich mich mit diesem Material vertraut gemacht habe, war es für  mich keine große Überraschung, die Schlussfolgerungen in Dr. Eisenbergs Artikel zu lesen. Die 9 Punkte waren mir durchaus vertraut! Am meisten wurde mein Argwohn gegen den Diskus von Phaistos durch die Lektüre der Arbeiten von Kjell Aartun und Steven Roger Fischer erregt.

 Das sind meine 6 wichtigsten „Verdachtsmomente“:

 1. Keines der 45 Zeichen passt in eines der Systeme.
 2. Keine Kompatibilität mit anderen minoischen Schriften. Kjell Aartuns Buch Nr.1 befasst sich auch mit der Inschrift auf
  der „Bronzeaxt von Arkalochori“. Weil 60% dieser Zeichen    einzigartig sind, war mir auch dieses Objekt suspekt! Das stellt auch Dr. Eisenberg eindeutig fest. Hat er möglicherweise noch Material für einen weiteren Artikel?
 3. Der Diskus ist einzigartig, aber der Diskus von Magliano ist offensichtlich Modell gewesen.
 4. Keiner der Stempel oder ein anderer Diskus sind je gefunden worden.
 5. Der Stil ist eine totale Mischung von  Elementen aus verschiedenen Epochen und Orten.
 6. Die Zeichen sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von fotografischem Naturalismus bis zum Abstrakten.

Dank des Internets gibt es heute die Möglichkeit der weltweiten
Kommunikation von Menschen mit gleichen Interessen. Gleichzeitig kann man sein Wissen auf den neuesten Stand bringen. Ich kenne viele Menschen, die meinen Argwohn teilen. Aber weil dieser Diskus zu einem „geheiligten Objekt“ gemacht wurde, fast zu einer Reliquie, wagt das niemand auszusprechen. Es könnte als Blasphemie ausgelegt werden! Die einzige Lösung um diese Diskussion zu jedermanns Zufriedenheit zu lösen, wäre die Durchführung eines „Thermoluminiszens-Tests“.  Mit diesem Test kann festgestellt werden, ob
ein Objekt vor hundert Jahren oder vor über 3000 Jahren erzeugt wurde!
Dr. Eisenberg  hat mehrmals versucht so einen Test durchführen zu lassen. Es war für ihn unmöglich den Diskus außerhalb des Schaukastens zu untersuchen. Hier ist die Kopie des Antwortschreibens von Dr. Nota Dimipoulo-Rethemiotaki, Direktorin des Museums von Heraklion:

„Lieber Dr. Eisenberg, in Beantwortung Ihres  E-Mails vom 25. Juli 2007, möchten wir Sie dahingehend informieren, dass wir leider nicht in der Lage sind Ihren Wunsch bezüglich einer Untersuchung des Diskus von Phaistos und der Axt von Arkalochori zu erfüllen. Die Axt von Arkalochori ist unter Verschluss und besonders verwahrt, der Diskus von Phaistos darf hingegen wegen seiner Einzigartigkeit nicht bewegt werden.“ Jeder, der durch die Lektüre dieses Artikels noch nicht überzeugt werden konnte, wird es nach dem Lesen der Erklärungen der Museumsleiterin nun sein. Für mich ist dieser Test nicht wichtig. Dr. Eisenbergs „9 Punkte – Beweiskette“ zusammen mit meinen eigenen Erfahrungen genügt mir, um mich zu überzeugen.

Für all jene, die mit dieser Argumentation nicht übereinstimmen, wird das nachfolgende Argument für sich sprechen:

Niemand kann behaupten, dass die Beschriftung des Diskus einem phonetischen System angehört. Diejenigen Systeme, die wir kennen, wie das griechische, das lateinische oder das russische Alphabet, haben 22 bis 35 Buchstaben, wobei jeder mit einem entsprechenden Laut übereinstimmt.

Es ist daher eine einfache Milchmädchenrechnung zu dem Schluss zu kommen, dass man mit keinem Silbensystem, das lediglich aus 45 Zeichen besteht, imstande wäre, irgendeine sinnvolle Aussage zu treffen. Linear B besteht beispielsweise aus über 100 Zeichen.

Wir alle wissen, dass Piktogrammsysteme, wie z.B. das chinesische oder japanische, aus tausenden Zeichen bestehen.

 Deshalb kann es sich bei dem Phaistos Disk nur um eine Fälschung handeln.

Kamaki  er en ”figur i Hellas nyere historie.» Da landet åpnet for turismen etter juntaens fall midt på 70 tallet, søkte mange unge gutter fra provinsen inn til byene. For mange var det en mulighet til å finne en vei ut av fattigdommen. De modne ”turistdamene” fra andre, økonomisk mer velstilte land ble et lett offer for de sjarmerende gutten fra øyene eller landsbygda. Mange av dem søkte avveksling fra sine frustrerte ekteskap. Yrket er nærmest utdødd i dagens Hellas, men ungdommen har overtatt navnet. Når de er ute for å sjekke jenter heter det «å gå kamaki!»

Jeg leste novellen i boken til Liv Nilsen Garas,”Glimt av Liv”. Boken gir en levende beskrivelse av en norsk dames betraktninger over sitt møte med Hellas og senere liv der. Jeg anbefaler denne boken på det beste.

Jeg foreslo at hun skulle skrive en fortsettelse. Hun kom imidlertid med et motforslag : Gjør det selv!

Første del er skrevet at Liv, andre del som handler om Kamakiens hjemkomst er skrevet av meg.

Av en eller annen grunn hadde jeg bare den greske teksten til Liv, denne teksten er derfor oversatt og kan derfor avvike noe fra orginalen.

 Del 1, Kostas, en kamaki.

(profesjonell gresk kvinneforfører)

Skrevet av Liv Nilsen Garas, fra boken ”Glimt av Liv”.

Kostas hadde problemer og han visste det. Karis retur til Norge var forsinket samtidig som flyet med Berit skulle lande om en halv time. Også i forrige måned hadde han planlagt dårlig med det resultatet at Liv skulle dra samtidig med at Inger ankom! Kanskje begynte han å bli for gammel for dett livet? Han hadde lenge forsøkt å få lit penger ut av damene slik at han kunne starte en eller annen virksomhet, men han hadde aldri fått noen av dem til å punge ut sånn uten videre. Kostas tanker vandret 15 år tilbake i tiden, før han dro til Athen for å avsutte det siste skoleåret. Han var ikke akkurat noe skolelys, men han klarte å komme seg igjennom ungdomsskolen. Han hadde tenkt å dra til sjø noen år for å legge seg opp penger til å kunne starte noe for seg selv. Paros var grei nok om sommeren, men om vinteren ble det heller stusselig. Den gangen fantes det ikke noen videregående skole på Paros, derfor dro de fleste ungdommene til Athen. Kostas dro også til storbyen hvor han bodde på en ussel liten hybel i de tre årene det tok å komme gjennom videregående. Han husket ensomheten og kakkelakkene.

Det var ikke lett å komme i kontakt med de folk i Athen. De hadde det med å betrakte folk fra provinsen lit ovenfra og ned. Utallige ganger hadde han forsøkt å få med seg en av jentene i klassen på kino, men de nødet alltid. De kikket heller på ham i smug, for den gangen, på 70 tallet, var det ingen jenter som gikk ut med en gutt alene om det ikke lå forlovelse eller giftermål i luften! Han hørte at de andre skolekammeratene gikk til horer om de ville ha kontakt med det annet kjønn, men den tanken hadde aldri tiltalt Kostas.

En kveld ringte telefonen. Det var Nikos, en barndomsvenn fra Paros. Han var blitt kjent med noen utenlandske jenter som han hadde invitert ut på restaurant samme kveld. Nikos nølte. Han tenkte på utgiftene og på hvordan han skulle kunne konversere med dem. Han hadde lært noe engelsk på skolen, men etter det tredje året hadde de fremdeles den samme læreboken, derfor var hans engelskferdigheter heller minimale. Nikos var mer optimistisk. Han var sikker på at han kunne få jentene til å betale, og språket var heller ikke problem for ham. ”Kle deg pent, kjøp noen blomster, så får vi se!”

Kvelden ble en mer enn vellykket. Damene betalte maten med glede og Nikos gestikulerte og slo rutinert om seg med engelske ord og fraser. Da Kostas hørte ordene ”Very poor” visste han at det betydde ”meget fattig”. Han trodde ikke sine egne ører. Han hadde aldri tenkt på sine foreldre som fattige. Faren hans var ikke akkurat noen Onassis, men han eiet flere hus på Paros og en hel del jord.Jentene svelget hele historien med tårer i øynene.

Måltidet med etterfølgende diskotek var gratis og han overnattet sammen med den ene av pikene. Han husket ikke hva hun het neste morgen.

Neste dag ringte Nikos igjen. Det samme opplegget og den samme tåredryppende historien om en fattig oppvekst. Denne gangen var damene noe eldre. De spanderte på en dyrere restaurant, og istedenfor å tilbringe natten på et billig hotell overnattet de på en av byens beste steder. Han fikk nesten hjemlengsel da mannen i resepsjonen gav ham nøkken til rommet med et glimt i øyet.

Tre år, utallelige måltider og hotellnetter senere hadde Kostas fått denne livsstilen og rytmen under huden. De fleste pengene han fikk fra foreldrene til husleie og skolepenger ble nå brukt til å kjøpe klær. Han hadde lagt merke til at damene foretrakk en spesiell type. Han tilbrakte formiddagen utstrakt på stranden.  Som de fleste greker tok det ham ikke lang tid å få bronsefarge over helle kroppen. Han sov alltid middag for å komme i god form til kvelden.

Han kledde seg alltid med omhu. Hvit nystrøken skjorte med de tre øverste knappene åpne og mørke bukser med en liten jakke hengende over skulderen. Han hadde spandert en liten formue for å kjøpe et gullkors med kjede på bruktmarkedet. Ha gjorde et like imponerende inntrykk på jentene hver gang. Kostas tenkte aldri på seg selv som en ”Don Juan” en ”kamaki”, men jentene bare flokket seg rundt ham. Han traff ikke Nikos så ofte lenger, han arbeidet for det meste alene. Av og til tenkte han på foreldrene med dårlig samvittighet. Etter at han hadde diktet opp en historie om at han hadde begynt på en teknisk skole fortsatte de å sende ham penger. De tvilte aldri på hva han enn måtte finne på å fortelle dem.

Det hendte sjelden at han hadde stevnemøte med den samme damen mer enn en gang. Han valgte alltid utlendinger, som oftest jenter fra Skandinavia. De var reale og greie, forlangte lite samtidig som de var rause med pengene.

I skapet hadde han hengende mange hjemmestrikkede gensere og jakker og han viste at flere var underveis med posten. Han solgte en eller to på markedet når pengene ikke strakk til. Det manglet heller ikke på invitasjoner til å dra
utenlands og han hadde en hel skuff full av varme kjærlighetsbrev som han aldri besvarte. Det hendte heller ikke så sjelden at de sendte ham en flybillett. Dem solgte han uten vanskeligheter til studenter som ventet på flyplassen. Navnet ble byttet og han kom hjem flere tusen kroner rikere. Han avsuttet leiekontrakten, forlot leiligheten og tilbrakte nettene på forskjellige hoteller. Han fant alltid en som var villig til å betale. Kostas var fornøyd med tilværelsen, han var fri og frank. Han hadde til og med begynt å legge seg opp penger til å kjøpe bil.

Det voldte ham noen problemer da foreldrene plutselig kom til Athen. Moren var blitt syk og måtte på sykehus i Athen. Det lyktes ham i siste øyeblikk å få lånt en leilighet for noen dager mens foreldrene oppholdt seg i byen. De ble imponert over hvor godt Kostas hadde klart seg i livet. Han fortalte dem at han jobbet for et velrenommert firma. Atter godtok de alt han fortalte uten å komme med noen spørsmål. Kostas pustet lettet ut da han hadde sett dem vell om bord i båten til Paros.  Han hadde forklart dem at han ikke kunne besøke dem så ofte han ønsket på grunn av arbeidet, men han hadde lovet å komme til Katarinas, lillesøsterens bryllup. Det skulle finne sted i september, og alle på Paros var invitert. Han ble nervøs bare av tanken. I storbyen var det ikke noe problem å være anonym, men på Paros kjente alle hverandre, derfor var han sikker på å få nærgående spørsmål. Det var imidlertid umulig for ham å unngå denne reisen. Han hadde bestemt seg for å ta båten fra Rafina, en liten havneby øst for Athen. Det var en reise på 5 – 6 timer med avgang om ettermiddagen og ankomst ved middnattstid.

Han kledde seg i dress og slips og forberedte seg på de spørsmålene han visste ville komme. I kofferten hadde han bryllupsgaven, en krystallbolle fra Costa Boda. En svensk dame hadde fortalt ham at dette var det fineste og kanskje også dyreste krystallet i verden. Broren, Giorgos sammen med Katharina og forloveden møtte ham i havnen. Foreldrene ventet hjemme. Bordet var dekket med alle hans yndlingsretter.

Alle så på ham fulle av beundring. Den ene løgnen fulgte den andre. Kostas begynte etter hvert å føle en tomhet. Han lå uten å kunne sove mange timer etter at han hadde lagt seg.

Neste morgen stod alle tidlig opp. Katharina skulle gifte seg i en liten kirke litt utenfor landsbyen. Etter vielsen skulle det bli fest på Babis taverna. Kostas skulle dra tilbake til Athen neste dag. Alle de innbudte innfant seg ”pyntet til trengsel”. Alle gledet seg over å se ham og de gratulerte ham med den flotte jobben i Athen. Kostas bare satt der. Han ønsket inderlig at han kunne fortelle sannheten.

Han følte seg ikke særlig bedre idet han kom tilbake til Athen. Hvor var det blitt av alle årene og hvor var det blitt av alle de søte jentene han hadde blitt kjent med? Han følte seg håpløs og dum. Hadde han bare grepet sjansen og innledet en mer alvorlig forbindelse med en av dem. Han kunne ikke få seg til å akseptere den tanken at han var en kamaki, en profesjonell kvinneforfører som nærmet seg de 40. Uten fortid å snakke om og uten fremtid. På flyplassen kunne han observere mang kopier av ham selv, de fleste var yngre enn ham, men det fantes også noen eldre. Alle kledd i hvit nystrøken skjorte og mørke bukser, og alle bar et gullkors fra bruktmarkedet om halsen.

Kostas, en kamaki, fortsettelse

Del 2, 

En kamakis hjemkomst

 Forfatter Sven Buchholz.

Morgensolen trengte gjennom det skitne glasset i det eneste vinduet som fantes i det lille rommet. Kostas lå henslengt på sengen fult påkledd med hvit skjorte og mørke bukser. Ettersom lyset kom lenger inn i rommet begynte Kostas å våkne langsomt. Blikket hans streifet over de triste og falmete tapetene i den fattigslige hybelen. Klærne hans var i uorden. Skjorten så ikke lenger så hvit og nystrøken ut og to av knappene manglet. Buksene var flekket av matrester og en kraftig hodepine presset seg rundt pannen som en glødende jernkrans. Han følte seg heller ikke helt bra i magen. Kostas reiste seg fra sengen med en kraftanstrengelse. Idet han nærmet seg vinduet traff solen ham i ansiktet.  Da han forsøkte å snu seg bort  møtte han bare sitt eget bilde i speilet. Han likte ikke det han fikk se.

Enda 10 år og mange flere restaurantmåltider og hotellnetter hadde passert. Håret hans hadde ikke den samme sorte fargen lenger. Diverse forsøk med ulike fargestoffer var ikke helt vellykket når det gjaldt å fjerne de grå hårene. Heller ikke kosmetikk hadde hjulpet ham med å skjule alderens spor, tvert om, de ble bare enda tydeligere. Bildet i speilet minnet han mer om en klovn han engang hadde sett for mange år siden som barn da bestefaren hadde tatt ham med på sirkus på Paros.

Det hadde ikke gått så bra for Kostas i det siste. De søte jentene fra Skandinavia som alltid hadde mange penger å spandere så ut til å foretrekke de yngre kollegaene hans. Denne uken hadde vært en ren katastrofe. Den siste tiden hadde Kostas måtte ta til takke med de mer tilårskommene kundene, de som for det meste kom med charterreiser. Han dro ofte til Pireus for å prøve seg på å fange dem opp når de kom med ferge fra øyene.  Konkurransen var ikke så hard her. De unge kollegane hans likte seg best på flyplassen. De delikate skandinaviske damene var byttet ut med plumpe engelske damer, de som søkte avveksling fra sine mislykkete frustrerte ekteskap. I enkelte tilfelle hadde han også måttet ta til takke med eldre greske damer. Et rent praktisk problem var at den nye kategorien av kunder hadde en tendens til å reise flere i følge.

Dagen før hadde han igjen dratt til Pireus. Hele morgenen og formiddagen hadde han tilbrakt på en kafeteria som lå like ved holdeplassen for bussen og metroen. De engelske damene satt som oftest der mens de ventet på hverandre eller på buss og tog. For hver ferge som ankom til havnen ble det mer folk på kafeteriaen. Etter mange kaffekopper bestilte Kostas sin første ouzo mens han betraktet et selskap av engelske damer ved et annet bord. De tømte det ene ølglasset etter det andre og snakket stadig mer høyrøstet. Kostas tenkte på de pene jentene fra Skandinavia mens han reflekterte for seg selv. Hvordan kunne det i sannhet være mulig å se en så stor samling stygge underklassekjærringer ved samme bord? På et bord lit lenger borte satt noen engelske mannfolk. De var heller ikke noe vakkert syn. Han tenkte med lengsel på de skandinaviske jentene. Hvorfor var det så stor forskjell på mennesker fra disse to nordlige europeiske landene? Kostas drakk en stor slurk ouzo i et forsøk på å skylle bort det ubehagelige inntrykket.  Hva kunne man egentlig vente av kvinner i et land hvor selv overklassedamene minnet om hester! En av Kostas gamle skolevenner som syslet med arvelighetsforsking spøkte med at det skyldtes mange generasjoners innavl med hester!

Kostas så på klokken. Båten fra Mykonos ville komme om få minutter. Han reiste seg og forlot kafeteriaen. Han kom frem til havnen omtrent samtidig med båten. Den var full av turister. Som vanlig var det fleste av de som kom fra Mykonos ”pene unge menn”, men heldigvis var også noen engelske damer. De fleste i grupper på 6 – 8 stykker. Kostas unngikk disse selskapene. Han hadde lært seg at det ikke var noen penger å tjene der. Tvert om, de skaffet ham bare problemer. Han husker en gang han hadde latt seg overtale til å slå følge med en slik gruppe på 7 engelske damer de havnet på en bar. Plutselig reiste alle 7 seg og løp ”for å nå bussen” som de sa til Kostas som satt igjen med regningen.

Når Kostas stod slik på kaia og skuet etter ”bytte” hadde han lært seg å legge merke til alle de små detaljene. Hans profesjonelle blikk skannet raskt over de ulike gruppene av potensielle kunder. Han kunne raskt slå fast om det var  noe å hente. Den dagen var mulighetene heller magre Det var bare større grupper damer og noen eldre ektepar utenom alle homsene. Båten var nesten tømt da Kostas oppdaget henne. Hun befant seg bak en gjeng med homser. Hun kunne bare være engelsk selv om hun slett ikke så verst ut. Kostas hadde ikke lagt merke til henne med en gang fordi hun stod bøyet over de to koffertene sine som hun forsøkte å slepe med seg. På brøkdelen av et sekund befant Kostas seg ved siden av damen, grep tak i koffertene og løftet dem opp. Hun ble først litt overasket, men hun summet seg raskt, smilte og takket. Kostas var fornøyd med seg selv. Endelig hadde det lyktes ham å få kontakt med en engelsk dame av den bedre klassen. Mange år som kamaki hadde lært Kostas å skille de ulike sosiale og kulturelle klassene fra hverandre ved å lytte til språket, spesielt gjaldt dette engelsk. Denne damen snakket et språk som var helt forskjellig fra det han hadde hørt i kafeteriaen. Det var meget lettere for Kostas å forstå. Utrolig at det kunne være samme språk!

Mens de begge spaserte sammen i retning av holdeplassen hadde Kostas allerede planlagt resten av dagen. De nærmet seg kafeteriaen, men Kostas ville unngå å gå forbi den en gang til. Han begynte å føle seg uvel ved tanken på stedet. De stod på fortauet mens de så seg om etter en mulighet til å krysse gaten. Det var ikke så lett med all trafikken. I mellomtiden hadde den engelske damen fortsatt litt lenger fremover på samme side. Kostas hadde ikke annet å gjøre enn å følge etter. Han nådde henne akkurat igjen da de var på høyde med kafeteriaen. Trafikken var nå lit roligere så det var mulig å komme over, men da Kostas satte fra seg den ene kofferten for å trekke henne i armen som tegn på at de skulle krysse hørte han et høyrøstet brøl fra kafeteriaen. Da han snudde seg fikk han se damen sin løpe inn i kafeteriaen hvor hun omfavnet en fra det engelske selskapet som fremdeles satt ved det samme bordet. Kostas kunne ikke gjøre annet ennå følge etter selv om han heller hadde lyst til å droppe begge koffertene og stikke. Et minutt senere satt han ved bordet sammen med hele selskapet. De drakk fortsatt øl, mat syntes ikke å interessere dem. Kostas tømte bollene med peanøtter og chips før han fortsatte med ouzo. Han husket ikke mye av det som hendte etterpå annet enn at han etter hvert begynte å føle en intens tomhet samtidig som det etter hvert gikk opp for ham at alkoholen var en dårlig erstatning for mat. Han hadde heller ingen anelse om hvordan han hadde kommet seg tilbake til hybelen sin den kvelden, det eneste han visste var at lommene hans var tomme. De pengene han hadde hatt var borte.

                    Kostas tenkte at han ikke ville klare dette livet stort lenger, noe han aldri hadde villet innrømme, ikke en gang over for seg selv, inntil hans profesjonelle stolthet dagen før hadde lidd totalt nederlag da han ikke klarte ”å betjene” en kunde. Den gamle vennen Nikos hadde reist tilbake til Paros for lenge siden. Kostas hadde hørt fra en felles venn at det gikk veldig bra for ham. For de pengene han hadde klart å spare, og for det han solgte bilen for hadde han startet en butikk for seg selv. Det ble også sagt at han hadde giftet seg. Kostas hadde ikke engang penger til billetten om han hadde villet returnere til Paros. Dertil skyldte han mer enn to måneders husleie. Pengene fra Paros var stoppet opp. Han hadde ikke lenger kontakt med foreldrene etter at de hadde fått rede på sannheten om hans virkelige yrke, det at han hadde vært en kamaki helt siden han sluttet skolen. Det viste seg at en av hans greske ”kunder” var fra Paros. Da hun fikk rede på hvem han var hadde hun plumpet ut med hele historien til foreldrene. Hun hadde til og med tatt bilder! Bare en enkel hendelse i hele den serien av katastrofer som hadde preget livet hans den siste tiden…………..

Kostas visste ikke hvor lenge han hadde stått og betraktet sitt eget bilde i speilet. Blikket hans falt på gullkorset. Etter at han i fjor solgte bilen var dette korset han eneste aktivum for øyeblikket. Kostas smilte. De gule tennene gliste mot ham i speilet. En tanke for gjennom hjernen hans……at tennene  var en del av skjelettet hans…..

De siste solstrålene sank ned under horisonten i Myrtobukten. Kostas kastet et blikk på Attikas strender akkurat idet solen forsvant bak horisonten i det fjerne. Samtidig forsvant også de siste 30 årene av tilværelsen hans, den eneste formen for liv som Kostas hadde kjent siden barndommen på Paros. Han hadde solgt gullkorset for å få penger til billetten. Kostas forbandet seg selv over at han hadde vært så dum. For 7 år siden, mens det fremdeles gikk bra hadde han fått god kontakt med Kari, en både pen og rik norsk jente. Da Kostas kom  opp med spørsmålet om finansiell hjelp til å starte noe for seg selv hadde Kari sagt ja. Hun satte imidlertid som betingelse at de skulle gifte seg. Det kom som litt av et sjokk på Kostas. Han nølte og tenkte med seg selv. På den ene siden hadde han dette frie livet, uten ansvar og uten forpliktelser. På den andre siden hadde han Kari, en umåtelig vakker norsk jente som til og med var meget rik. Det som var det store spørsmålet for Kostas var om han ikke hadde fått denne levemåten så til de grader under huden at han ikke ville tåle noen forandring. Han innså imidlertid at han ikke kunne fortsette resten av livet på denne måten, derfor hadde han sagt ja til Kari. Dagen etter tok hun Kostas med til Norge hvor han ble presentert for familien hennes. Dette foreløp uten dramatikk og Kostas dro tilbake til Athen. De hadde de avtalt at Kari skulle komme etter neste uke for å bli med til Paros. Da Kostas våknet den morgenen han skulle møte Kari på flyplassen hadde han ligget søvnløs hele natten. Han hadde store problemer med å forestille seg selv som ektemann med familie. Bare tanken på barn fikk ham til å steile. Kostas hadde stor appetitt på damer i den tiden. 4 – 5 forskjellige i uken var helt vanlig. Søndagen hvilte han ut. Han hadde dessuten skaffet seg mange dyre vaner som ikke helt passet inn i det ekteskapelige liv. Dyre klær, barer, hoteller og reiser. Kostas tenkte at ekteskapet var noe han kunne vente flere år med enda. Det ville sikkert komme en ny sjanse. Jo mer disse tanken fikk arbeide i hodet til Kostas, desto kaldere føtter fikk han, derfor møtte han ikke Kari på flyplassen som avtalt. Han simpelthen stakk fra det hele. Hva som hendte med Kari visste han ikke. Kostas gikk i dekning. Han hadde aldri hørt noe mer fra henne. ……….

I virkeligheten hadde ikke Kostas planlagt å dra tilbake til Paros. Hva hadde han der å gjøre etter at han hadde brutt med foreldrene? Det eneste han visste var at han måtte forandre livet sitt radikalt, men han hadde ikke noen anelse om hvordan. I mellomtiden hadde han dratt til Pireus hver dag for å kunne opprettholde livet.

Det var en kald høstdag. Mens han ventet på bryggen husket han ordene i Nanna Moskouris gamle ”landeplage” Efige to Kalokeri,” Sommeren har gått. Det var virkelig en av disse høstdagene som gjorde ordene i denne sangen til virkelighet. Det kom ikke flere turister. Kostas hadde ventet i 5 timer uten å se tegn til en passende kunde. Situasjonen begynte å gå opp for ham. For Kostas var det ikke bare sommeren som hadde gått. Han har kommet til veis ende. Den veien som i ungdommen hadde syntes uendelig, men det var en gang…….

Båten kom og gikk, men Kostas stod urørlig på bryggen. Han tenkte på hva slags arbeid han skulle kunne gjøre om han ikke kunne være kamaki mer. Han hadde aldri lært noe annet yrke. Det var vanskelig for ham å godta at han ikke ville kunne klare noen annet, men det var slik det var. Han stirret utover vannet. Siden han hadde vokst opp på en øy var han blitt fortrolig med havet siden barndommen. Mens han stod slik og stirret følte ham et sug som trakk ham stadig nærmere bryggekanten. Han tok et skritt og enda et. Det var som om han var biltt  grepet av en usynlig hånd. Det gjenstod bare et eneste skritt….. I samme øyeblikk følte Kostas en annen hånd, denne gangen på skulderen, bakfra samtidig som han hørte en stemme som han kjente. Denne hånden var høyst levende og synelig. Den tilhørte den gamle skolekameraten Nikos. Noen minutter senere befant begge de gamle vennene seg på en taverna. Siden han ikke hadde spist stort de siste dagene var Kostas takknemmelig over at Kostas inviterte ham til å spise. Nyhetene fra Paros var ikke bare gode. Bestefaren hans var død samme morgen. Riktignokk var han meget gammel, mer enn 95 år, men for Kostas var bestefaren identisk med de første minnene fra barndommen.

Nikos fortalte om sitt nye liv. Kostas fikk vite at han ikke bare hadde en butikk men også et hotell og en restaurant…

Det nærmet seg middnatt da Kostas så lysene fra Paros som kom frem av havdisen. Begynnelsen på hans nye liv. Kostas hadde tilbudt ham både arbeide og husrom. Etter å ha tilbrakt en hel vinter i England hadde Kostas lært å snakke språket godt. Han hadde truffet en engelsk dame helt i slutten av sesongen og fulgt med henne til England. Jane var en sympatisk men bestemt dame. Kostas ble satt på skolebenken samtidig som Jane terpet engelsk med ham sent og tidlig. Jan var flere år eldre enn Kostas men likevel en meget stilig dame av god familie. Hun var dertil lærerinne på en videregående skole. Kostas så kanskje på henne som en slags mor da hun ordnet alt for ham, mat, klær og skolegang. Hadde ikke Kostas vært så opptatt med skolen hadde han neppe holdt ut særlig lang tid i England. Klimaet var ikke noe for ham. Det var heller ikke lett å komme i kontakt med de innfødte. England er en øy, riktig nokk større enn Paros, men innbyggerne betraktet det som verdens midtpunkt. Alt utenfor var ”continental”. De hadde ingen tiltro til ”continental people” Især gjaldt dette grekere. De kom fra et sted langt borte og snakket et uforståelig språk. Kostas forstod at de ikke var noen fremtid for ham i England. Derfor dro han hjem da neste sesong startet. Nå kom engelskterpingen vell med. Etter møtet med Nikos i Athen begynte selvtilliten å komme tilbake. Selvfølgelig kunne han ikke lenger spille rollen som kamaki lenger, men den nye rollen han skulle spille tiltalte ham mer. Selv om han hadde fått en del grå hår og en del flere år på seg hadde Kostas bevart sin representative fremtreden. Sammen med sine engelskkunnskaper var dette tilstrekkelig til å kunne spille en viktig rolle i Nikos nye turistsenter.

Nikos møtte ham i havnen og fulgte ham til sitt nye hjem. Leiligheten var verken stor eller luksuriøs, den lå over kjøkkenet i restauranten. Til sammenlikning med hybelen i Athen var det likevel som en annen verden. Det var kokkens leilighet, men da han ikke var der utenom sesongen stod den ledig så Kostas kunne bo der inntil han kunne flytte inn i det nye turistsenteret. Kostas ble imponert da Nikos viste ham rundt. Han hadde kjøpt hotellet og restauranten samtidig som han var i ferd med en betydelig utvidelse. Kostas fikk se tegningene til de nye bygningene hvor Kostas skulle få en større leilighet før sesongen startet. Kostas var nysgjerrig. Han lurte på hvor Nikos hadde fått alle pengene fra. Da Kostas spurte etter konen hans svarte Nikos at hun var utenlands for tiden.

Den første natten i det nye hjemmet lovet ikke godt. Kostas hadde siden flere år tilbake hatt søvnproblemer. Han måtte helle i seg et stort glass raki for å sovne. Han drømte seg mange år tilbake i tiden, til barndommen. Han var ute og spaserte med bestefaren. Sammen gikk de to til et bestemt konditori hvor de spiste kaker. Det var en lett tåke men solen stod høyt på himmelen. De sterke strålene trengte gjennom og fikk tåken til å stråle ut et blendende hvitt lys som slo Kostas i ansiktet og i øynene. Han kjente ikke igjen husene eller gatene i byen på veien til konditoriet der de alltid hadde gått. Solen trengte stadig sterkere gjennom og fikk gatene og husveggene til å gløde med det samme intense hvite lyset. Det så ut som han hadde kommet inn i en bydel han ikke kjente. Alle husene var tomme. De fleste vinduene var knust. Han så ikke bestefaren lenger. Han forsøkte å rope av alle krefter men ingen lyd hørtes. Kostas ble redd han begynte å løpe uten å vite hvor. Plutselig fikk han følelsen av at han kjente seg igjen i en av gatene og stanset. Det måtte være gaten til konditoriet, men den var helt tom, det fantes ikke et levende menneske der. Gatene var fulle av søppel og det var falt stykker av husene omkring. De var alle ødelagt som om en krig skulle ha funnet sted der for mange år siden. Kostas kjente igjen inngangspartiet til konditoriet. Døren var knust og stykkene lå utover fortauet. Kjøledisken og alle hyllene som pleiet å være fulle av kaker og godsaker var ødelagt og lå utover gulvet. Tåken begynte i det samme å lette litt slik at Kostas kunne se lit lenger nedover gaten. Et stykke bort kunne han ane omrissene av en menneskelig skikkelse. Kostas gikk mot skikkelsen og ettersom han nærmet seg kjente han igjen frakken og hatten til bestefaren bakfra. Han forsøkte å rope, men ingen lyd hørtes. Bestefaren stod der ubevegelig. Kostas tok enda noen skritt og nærmet seg bakfra. Det manglet mindre enn et skritt. Han la hånden på bestefarens skulder og forsøkte å dreie ham rundt. Kostas måtte bruke alle sine krefter, men bestefaren beveget seg bare langsomt. Han fikk plutselig se bestefarens ansikt. Det var fullstendig ubevegelig og uttrykksløst samtidig som det hadde den samme hvite fargen som resten av omgivelsene. Akkurat da  trengte solen igjennom tåken og slo mot det urørlige ansiktet som i samme øyeblikk begynte å stråle ut det samme gjennomtrengende hvite lyset som Kostas hadde sett før. Idet han stirret på ansiktet oppdaget han at det begynte å gå i oppløsning foran øynene hans. Huden, øynene, munnen, hele ansiktet smeltet bort som et stykke is. Blodet begynte å stivne i årene til Kostas….

Han våknet brått, badet i svette. Han kjente ikke igjen verken sengen eller rommet i den nye leiligheten. Han forstod til og begynte med ikke i hvilken verden han befant seg, i drømmens eller i virkelighetens? Han reiste seg raskt fra sengen og løp bort til vinduet og trakk gardinene fra. Kostas trodde ikke sine egne øyne da han så ut. Solen stod høyt på himmelen og det fantes ikke spor av tåke lenger. Alle bygningene var hele og gatene var fulle av folk. Kostas våknet langsomt. Han forstod etter hvert at det hele hadde vært et mareritt. Det måtte skyldes all rakien. Kostas hadde fått lære at raki er et farlig følge, en dårlig venn og enn enda strengere herre, men hva skulle han gjøre siden han ikke fikk sove? Han kledde seg raskt og løp uten stans mot veien til konditoriet. Noen minutter senere befant han seg foran døren. Selv om han viste at han hadde hatt en vond drøm måtte han overbevise seg selv om at han igjen befant seg i virkelighetens verden. Alt så normalt ut. Eieren stod bak disken og det var to kunder der. Kjøledisken og alle hyllene var hele og fulle av kaker og søtsaker. Kostas var lettet selv om han ikke helt ville akseptere sannheten med en gang. Erindringen fra marerittet var fremdeles så alt for levende. Bildet av bestefaren stående foran seg i tåken på den ødelagte gaten. Den gamle frakken hans og den gamle hatten. Det fantes ikke maken til denne hatten i hele verden. Den var gul og hadde et grønt bånd rundt som liknet på en bitte liten laurbærkrans. Det merkeligste var imidlertid to små ”ører” i samme grønne fargen som båndet, bare at det mest så ut som små vinger! Bestefar hadde fått denne hatten på spøk som gave fra noen ungdomsvenner. De kalte ham for ”flygeren”, siden han i ungdommen hadde vist stor interesse for luftfart. Bestefaren var veldig stolt av dette navnet og gikk med hatten i mange år.

Kostas visste ikke hvor lenge han hadde stått utenfor konditoriet da han hørte en stemme som sa navnet hans. Da han snudde seg stivnet han først idet han så bestefarens ansikt. Det tok ham imidlertid ikke mange sekundene før han forstod at det var bestefarens dødsannonse med et gammelt fotografi som etter gresk skikk var slått opp på stolpen. Plakaten forkynte at begravelsen skulle finne sted neste dag. Ved siden av stolpen med dødsannonsen oppdaget han Giorgos, broren sin. Uttrykket i ansiktet hans strålet ikke akkurat av vennlighet. Kostas forstod straks at han for alltid ville forbli uønsket, en persona non grata i familien. Han var heller ikke ønsket i begravelsen den påfølgende dag.

Nikos ventet på ham da han kom hjem. De gikk sammen til Nikos hus for å se på planene for det nye senteret samt for å diskutere den nye jobben til Kostas. Da telefonen ringte gikk Nikos for å ta den i naborommet og Kostas ble igjen alene. Mens han ventet lot han blikket streife rundt i stuen. Det stanset på en hylle hvor det stod et fotografi som så ut til å være fra et bryllup. Brudgommen var Nikos. Da Kostas plutselig gjenkjente bruden løp det en kuldegysning gjennom ham samtidig som ansiktet hans skiftet farge og ble hvitt som et laken. Kvinnen på bildet, bruden var ingen annen enn Kari, den norske piken som Kostas hadde forlatt for syv år siden selv om han hadde lovet å gifte seg med henne! Tusen tanker løp gjennom hodet hans: Når kom Kari tilbake? Hadde hun fått vite hvem som var Nikos’s nye assistent? Hva ville hun si når hun fikk vite det? Kostas fortsatte sin grubling inntil han hørte Nikos stemme idet han pekte på fotoet og sa: ”Pen dame», ikke sant, Kari, den norske konen min? Kostas som stod der med bildet i hånden visste ikke med en gang hva han skulle svare, men etter noen sekunder som for ham syntes som timer fikk han samlet seg til å sette bildet tilbake på hyllen mens han stammet frem en setning: ”Ehhh……ja,,,,,,,, veldig pen……” Kostas hadde imidlertid forstått at Nikos neppe kjente noe til affæren mellom han selv og Kari. Heller ikke Kari kunne ha hørt noe om hvem som var hennes manns nye assistent, siden hun hadde oppholdt seg to måneder i Norge for å ta seg av moren som var blitt syk.

Kostas følte seg ikke særlig vell da han kom hjem til leiligheten den kvelden. Nervene hans var spent som strenger. Hele den første dagen i hans nye liv fortonet seg som en katastrofe. Han kunne ikke annet en å forestille seg annet enn at Kari ikke ville tåle å ha fått ham så tett innpå seg etter at han så hensynsløst hadde sveket henne den gangen for 7 år siden.  Heller ikke ville det være mulig å holde historien om deres tidligere kjærlighetsaffære hemmelig for Nikos. Hva ville han si når han fikk vite det? Heldigvis hadde Nikos vært så full av entusiasme da han viste planene til Kostas at han ikke hadde lagt merke til at han var totalt åndsfraværende. Kostas hadde hatt en tanke i hodet sitt: ”Når ville Kari komme hjem.” Han gruet seg til denne hjemkomsten. Svaret på spørsmålet hadde han fått da han skulle til å gå. ”Jeg gleder meg til å presentere deg for Kari, hun kommer hit lørdag med moren sin!” Nikos ord hadde brent seg fast i øret hans. Hendene skalv da han grep flasken og helte opp et sort glass raki selv om han hadde lovet seg selv å holde seg borte fra alkoholen. Idet han sank sammen i lenestolen fortapte Kostas seg atter i drømmens verden. Atter vendte han tilbake til barndommen. Det var en dag på våren. Alt var vakkert. Kostas gikk sammen med bestefar oppover mot fjellet. Han var som vanlig iført den merkelige vingehatten sin og gikk foran på stien. Familien eiet to små hus oppe på fjellet. I det ene bodde gjeteren som passet på dyrene mens familien brukte det andre når de fikk lyst til å ta en fjelltur. Kostas betraktet bestefar der han gikk foran ham på stien. Vinden fikk de små vingene på hatten til å se ut som de flakset. Kostas ville ikke ha blitt det minste forbauset om han hadde sett bestefaren lette for å fly opp mot himmelen. Han frydet seg alltid når bestefaren lot ham få låne ”flygehatten”. Like ved de to små husene lå det en bratt fjelltopp. På den ene siden av den førte en liten sti oppover slik at det gikk an å komme helt opp til toppen. Den andre siden av falt stupbratt ned mot bunnen av dalen. Fra toppen var det en storslagen utsikt over øya. En kunne se utover dalen, fjellene, byen og lengst borte, havet. Kostas stod på toppen og lukket øynene. Når han hørte bestefar rope: ”Fly Kostas…….fly!” følte han det som om han fløy. Han fløy over jorden, over fjellene og havet, over det hele.

De to små husene befant seg på en liten slette bare atskilt av et lite dalsøkk. Kostas fulgte bestefar bort til gjeterens hus. Gjeteren var ute med dyrene. Bare noen små geitekillinger stod igjen bak et lite gjerde i skyggen av huset. Da han så over mot huset på den andre siden fikk Kostas øye på faren og moren. Da de vinket mot ham med hånden følte han det som om de smilte til ham. Alt var fullkomment, melankolsk og nostalgisk…

Da Kostas våknet kjente han seg lit mer utvilt, og han var ikke fult så anspent lenger. Drømmen var imidlertid så levende i erindringen hans at hadde følelsen av at det hele hadde hendt i nåtiden. Det merkeligste var bildet av bestefaren med den gule hatten. Denne hatten forsvant plutselig for mange år siden, Kostas var faktisk bare 10 år den gangen. Bestefar elsket denne hatten over alt, og hele familien lette høyt og lavt etter den, men den var og ble borte.

Kostas hadde tatt en beslutning.  Han ville gå i begravelsen under alle omstendigheter. For ham representerte bestefar den første fasen i livet hans, selve barndommen. Om han ikke gikk ville han komme til å angre resten av livet.

Det var en stille fin kveld sent på høsten. Kostas åpnet vinduet Det lød stemmer fra gaten der nede. Fra nabohuset hørte hørtes musikk.  Det var en som forsøkte å spille en gammel melodi på et ustemt piano. Folk gikk ut og in i kafeen to hus lenger bort. På fortauet over gaten ruslet et ungt par tett omslynget. Ustanselig stoppet de opp og omfavnet hverandre. De måtte elske hverandre høyt og inderlig. Da Kostas betraktet dem måtte han innse for seg selv at det å elske var for ham et ukjent ord. Selv om paret befant seg like under vinduet der nede på gaten, kunne de for Kostas like gjerne vært ved verdens ende.

Solen var i ferd med å gå ned. I det fjerne lød noen tordenskrall, samtidig som klokkene i kirken ringte til aftenmesse. Kostas forsøkte å følge med i en serie på TV, men han kunne ikke konsentrere seg. Mange tanker streifet rundt i hjernen hans. Han tenkte på familien, sitt tidlige liv, Athen, på alle jentene, spesielt på Kari. Hvordan kunne han ha fått seg til å bedra henne på den brutale måten, bare å stikke etter at han hadde lovet å gifte seg med henne. Jo mer tankene streifet rundt, jo mer urolig ble Kostas. Da tankene etter hvert samlet seg om begravelsen dagen etter gikk uroen mer og mer over i engstelse og redsel. Han avstod heldigvis fra å gripe til flasken.

Han visste ikke hvor lenge han hadde sittet der foran TV skjermen uten egentlig å ha sett noe. Da øyelokkene hans etter hvert føltes tunge ble han grepet av tretthet og sovnet.

Enda en urolig natt. Søvnen hans var fylt av mennesker, skikkelser og erindringer. I ørene hans hørtes ennå lyden fra kirkeklokkene og de fjerne tordenskrallene. Kostas forstod tilslutt ikke i hvilken verden han befant seg, i drømmens, i virkelighetens eller fantasiens. Han kunne heller ikke forstå hvilken tid han befant seg i. Kanskje i går, kanskje i dag, i morgen eller i overmorgen? Ansiktene, skikkelsene og erindringene jaget gjennom hjernen hans. Over det hele hørte han kirkeklokkene og tordenskrallene, stigende i intensitet mot et rasende satanisk crescendo.

Kostas hørte musikk fra et sted langt borte. Til å begynne med forestilte han seg at de fredfulle stemmene fra det polyfone kvinnekoret kom fra engler. Da han fikk se de hvitkledde kvinnene i koret på TV en som han hadde glemt å slå av, trodde Kostas at han var kommet til himmelen. Selv om han etter hvert kom tilbake til virkeligheten hadde han ikke kraft til å reise seg. Han ble sittende i lenestolen og høre på musikken. Han betraktet de hvitkledde kvinnene. Ettersom han konsentrerte blikket på TV – skjermen fikk han følelsen av å bli trukket mot dem. Han kom stadig nærmere, han stanset ikke engang da han kom frem til skjermen men fortsatte gjennom den. I det samme som han var kommet frem til kvinneskikkelsene syntes det som om de ble gjennomsiktige som tåke som løste seg opp og forsvant. Musikken hørtes fjernere. Kostas befant seg i et tåkelandskap. Tåken hadde det samme blendende lyset som han kjente fra drømmene. Musikken fra koret var forsvunnet, men lagt borte hørte han en annen musikk. Det hørtes ut som messesang i en ortodoks kirke. Tåken fortettet seg etter hvert til omrissene av trær, monumenter og gravstener. Kostas var på en kirkegård. I det fjerne kom et likfølge ut av tåken. Da det kom nærmere kjente Kostas igjen foreldrene sine, broren og søsteren og resten av familien. De tre prestene som gikk forrest i følget messet. Seks menn bar kisten. Kostas ble engstelig, han ville løpe bort og gjemme seg bak et stort tre, men benene hans ville ikke lystre så han ble stående som naglet fast på det samme stedet. Likfølget var knapt 20 skritt fra Kostas da de oppdaget ham. Han forstod at de hadde gjenkjent ham, men Kostas kunne ikke røre seg. Følget stanset opp for et øyeblikk. Alle betraktet Kostas et øyeblikk før de igjen satte seg i bevegelse mot det stedet han stod. Hele begynnelsen av følget med de tre prestene ble til tåke som fortsatte gjennom Kostas og forsvant. Kisten støtte imidlertid sammen med ham og traff ham i hodet. Kostas ble grepet av redsel, men i forsøket på å komme seg bort støtte han bare enda kraftigere sammen med kisten som falt i bakken og ble liggende mens resten av følget forsvant. Kisten lå der på bakken halvåpen. Kostas tok et skritt nærmere og enda et. Da han kom så langt at han kunne se inn i kisten følte Kostas som om han frøs til is. Ansiktet som stirret mot ham der inne fra kisten var ikke bestefarens, det var hans eget………

Kostas våknet drivende våt av svette. Det var så vidt han klarte å reise seg og gå bort til vinduet. Han skalv over hele kroppen da han trakk fra gardinene. Utenfor så han den samme blendende hvite tåken som han kjente. Han helte raskt i seg et stort glass med raki. Han hadde bestemt seg til å slutte, men det hadde ikke noen betydning lenger. Intet var lenger av betydning for Kostas. Han forstod at drømmene var et ”Deja vue”, en opplevelse av noe som skulle komme til å hende. Kostas hadde ingen ting å se frem til lenger. Fortiden hadde innhentet det han hadde igjen av fremtid. Han hadde forstått at han snart skulle møte den siste store redsel.

Kostas løp gjennom tåken. Bestefarens stemme sang i ørene hans: ”Til toppen Kostas, til toppen.” Han klarte så vidt å følge stien oppover. Ettersom han kom høyere ble tåken lettere og han kunne skjelne omrissene av en mann lit lenger fremme på stien. Kostas hadde ikke kjent igjen bestefaren med en gang fordi han denne gangen ikke hadde hatten på hodet, han holdt den foran seg i begge hender. Bestefaren smilte svakt mot ham idet han satte hatten på hodet til Kostas før han forsvant i tåken. Kostas løp og løp. Han nådde frem til stien og begynte oppstigningen mot toppen. Da han kom frem dit slo sollyset mot ham fra en knallblå himmel. Han stirret utover et uendelig hav av hvite tåketåkeskyer. Over det hele, langt ute fra verdensrommet hørte han bestefars stemme: ”Fly Kostas, fly!” Og Kostas fløy……over skyene, over det hele. Han engstet seg ikke lenger, han var ikke redd……Kostas var fri.

Politirapport fra Paros.

Liket av en mann ble i dag funnet av en gjeter nederst i dalen. Det var sannsynlig at han hadde falt ut fra den bratte klippeskrenten ovenfor. De merkelige var at mannen hadde på seg en rar gul hatt med vingeliknende grønne ører og hattebånd i samme farge. Mannen hadde tilsynelatende presset hatten krampeaktig ned over hodet med begge hender idet han falt.

 

http://no.wordpress.com/tag/minoan-history-and-culture/

Click on this link to  get versions in other languages and to se complete index of category

Sven Buchholz:

Ο δίσκος της Φαιστού, είναι γνήσιος;

Στο επιστημονικό αρχαιολογικό
περιοδικό MINERVA στο
τεύχος  Ιουλίου 2008,

εκδόθηκε ένα άρθρο με τίτλο:

Ο δίσκος της Φαιστού:

Μία φάρσα ηλικίας εκατό ετών!

 Το άρθρο είναι το δέκατο μιας σειράς άρθρων όπου περιγράφεται η πλαστογράφηση αρχαίων τεχνών.

Ο συγγραφέας Jerome M. Eisenberg Ph. D., ο αρχισυντάκτης του περιοδικού, είναι πολύ  γνωστός ειδήμων που ασχολείται με τέτοιες  πλαστογραφήσεις εδώ
και πολλά χρόνια. Προβλήθηκε και εκπομπή στην τηλεόραση σχετικά με το θέμα.

 Ο δίσκος της Φαιστού
Ο δίσκος βρέθηκε από τον Ιταλό αρχαιολόγο  Luigi Pernier κατά τη διάρκεια
των αρχαιολογικών ανασκαφών της Φαιστού το 1908.

 Ο συγγραφέας δηλώνει ότι ο δίσκος κατασκευάσθηκε από τον ευρέτη του  Luigi Pernier.

Κίνητρο

Γιατίεπινόησε ο Pernier αυτό το τέχνασμα; Ο συνάδελφός του, ο Ιταλός αρχαιολόγος  Federico Halbherr το 1884 ξεκίνησε τις ανασκαφές στη Γόρτυνα παράλληλα με τις ανασκαφές  άλλων Ιταλών αρχαιολόγων στην περιοχή της Μεσσαράς. O Halbherr βρήκε πολλά αντικείμενα με γραπτά κείμενα στην αρχαία Ελληνική γλώσσα που χρονολογούνται στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Το πιο σημαντικό εύρημα, οι φημισμένες επιγραφές της Γόρτυνας, που βρίσκονται στα τείχη της αρχαίας πόλης αποτελούν τους πρώτους γραπτούς νόμους της Ευρώπης. Ο Pernier δούλευε μαζί με μια άλλη ομάδα ανασκαφών στη Φαιστό. Μέχρι την αρχή του 19ου αιώνα πιθανώς δεν είχαν βρει κάποιο σημαντικό αντικείμενο. Ήταν την ίδια εποχή που ο Arthur Evans άρχισε τις ανασκαφές της Κνωσού. Ο Evans είχε πολλά ευρήματα από Μινωικές γραφές, Γραμμικής Γραφής Α και Β. Οι προσδοκίες ήταν μεγάλες για όλους ότι και ο Pernier θα έβρισκε  μινωικές γραφές. Δεν βρέθηκε όμως τίποτα τέτοιο. Τι να έκανε ο Luigi Pernier; Τι να ανακάλυπτε για να κερδίσει αρκετή υπόληψη και φήμη ώστε να ανταγωνιστεί με τον Evans και το Federico Halbherr; Ο
Luigi Pernier βρήκε την απάντηση γρήγορα: Ένα κατάλοιπο του παρελθόντος με ένα αναποκρυπτογράφητο ιερογλυφικό κείμενο, το Δίσκο της Φαιστού! Ο Pernier ήταν Ιταλός αρχαιολόγος. Κατά την διάρκεια  της εκπαίδευσής  του στην Ιταλία σίγουρα είχε μάθει αυτό που στα 1890 ήταν το μεγάλο αντικείμενο συζητήσεων: Ο Magliano Disko που βρέθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1880. Το κείμενο είναι στην ετρουσκική  γλώσσα που δεν είχε αποκρυπτογραφηθεί μέχρι τότε. Ο δίσκος της Φαιστού και ο δίσκος  Magliano είναι οι μόνοι δίσκοι αυτού του τύπου που βρέθηκαν ποτέ στον κόσμο! H τεχνοτροπία είναι εντελώς πανομοιότυπη. Περίπου κυκλικός, με το κείμενο στα Ετρουσκικά
να  στροβιλίζεται προς τα μέσα.

 
                                       Ο δίσκος Magliano.    

 Στο άρθρο του ο Eisenberger αναλύει όλες τις διαθέσιμες διαστάσεις για την αλήθεια με το δίσκο. Αφού ασχολιόταν με το θέμα της πλαστογράφησης αρχαίων τεχνών για πολύ καιρό είχε αποκτήσει αρκετή εμπειρία και  επομένως υλικό για να δημιουργήσει: «Τα υφολογικά κριτήρια  αρχαίων πλαστογραφιών» ή αλλιώς «Τις οδηγίες για την ανίχνευση πλαστογραφιών αρχαίων έργων τέχνης.

Οι οδηγίες αποτελούνται από πολλά σημεία. Αυτά τα εννέα σημεία έχουν αντιστοιχίες με το δίσκο.

 1. Ανομοιότητα  στην τεχνοτροπία δημιουργίας των στοιχείων
 2. Ανομοιότητα στο βαθμό αφηρημένης έννοιας των στοιχείων
 3. Ένα μοναδικό στοιχείο στη σύνθεση
 4. Μία μοναδική τεχνοτροπία: η εμφάνιση μίας πλήρως ανεπτυγμένης τεχνοτροπίας ή τύπο μέχρι πρότινος ήταν άγνωστη
 5. Επαναλαμβανόμενα μοτίβα ή εμβλήματα του παραχαράκτη – σε περιόδους ή περιοχές όπου συνήθως δεν εμφανίζονταν – ή τύποι που ο ίδιος ο παραχαράκτης εφεύρισκε
 6. Αναστροφή της εικόνας
 7. Μία σύνθεση γεωγραφικά ανόμοιων τεχνοτροπιών
 8. Ανομοιότητα  στην χρονική τοποθέτηση των στοιχείων
 9. Διορθώσεις με τη μέθοδο της αφαίρεσης
 10. Μπορούμε να δεχτούμε μόνο ένα μικρό ποσοστό  από αυτά τα στοιχεία  να εμφανίζονται σε ένα γνήσιο αρχαίο αντικείμενο.
  Αν υπάρχουν περισσότερα είναι σίγουρο ότι πρόκειται για μία πλαστογράφηση.

Αντιστοιχίες μεταξύ του δίσκου της Φαιστού και των εννέα σημείων στις «Οδηγίες για την ανίχνευση πλαστογραφιών αρχαίων έργων τέχνης».  Τα σημεία είναι αριθμημένα  (*1*) (*2*) ….κτλ. με αναφορές σε ό,τι έχει
προαναφερθεί.

Ο δίσκος έγινε  από την αρχή ένα επίμαχο αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ των επιστημόνων. Μέχρι τώρα έχουν γίνει περίπου 100 δημοσιευμένες προσπάθειες για να αποκρυπτογραφηθεί το μήνυμα του δίσκου. Πολλές από αυτές είναι φανταστικές! Καμία από τις  προσπάθειες δεν μοιάζει με την άλλη!

Ο δίσκος είναι μοναδικός! Σε αντίθεση με άλλα  ευρήματα Μινωικών  πινακίδων αργίλου, που έχουν σχήμα ορθογωνίου, ο δίσκος της Φαιστού είναι κυκλικός! Το πιο περίεργο είναι ότι οι χαρακτήρες δεν είναι χαραγμένοι, τυπώθηκαν  με
σφραγίδες!  Ο κάθε χαρακτήρας  έχει μία σφραγίδα! Τυπογραφία 3200 χρόνια πριν το Gutenberg! Ο συγγραφέας θεωρεί όμως μυστηριώδες το ότι οι διάφοροι χαρακτήρες  είναι τοποθετημένοι συμπτωματικά χωρίς ένα γενικό σχέδιο, όπως θα περίμενε κανείς σε ένα πιο εξεζητημένο γραπτό σαν αυτό. Οι χαρακτήρες τυπώθηκαν λίγο πολύ συμπτωματικά, άλλοτε με φορά προς τα κάτω και άλλοτε προς τα πάνω, αριστερά ή δεξιά! Ένα πρόβλημα είναι όμως ότι δεν βρέθηκε ποτέ ούτε μία από τις σφραγίδες, ούτε κάποιος άλλος δίσκος! Οι περισσότερες πινακίδες που υπάρχουν με Μινωικές γραφές  διατηρούνται μέχρι σήμερα λόγω της έκθεσής τους σε πυρκαγιά. Ο Δίσκος της Φαιστού είναι όμως ψημένος τέλεια, ομοιογενώς, σαν να ψήθηκε σε ένα μοντέρνο φούρνο κεραμικών! (*3*) (*4*)

Αναλύοντας τους διαφορετικούς χαρακτήρες διακρίνει κανείς αμέσως τη διαφορά της τεχνοτροπίας μεταξύ τους. Πολλοί από τους χαρακτήρες απεικονίζουν πολύ φυσικά με ακρίβεια φωτογραφίας. Άλλοι έχουν μεγάλο βαθμό αφηρημένης έννοιας. Με λίγη φαντασία και καλή πρόθεση, μπορεί κανείς να βρει κάποιους χαρακτήρες που μοιάζουν με τη Γραμμική Γραφή Α και Β καθώς και με ιερογλυφικά από την Ανατολία. Υπάρχει και ένα Αιγύπτιο  ιερογλυφικό και δύο από την Κρήτη! Μερικοί από αυτούς τους χαρακτήρες που σίγουρα εκλάπησαν από άλλα συστήματα γραφών είναι και τοποθετημένοι αντίθετα από τους πρωτότυπους. Για να δημιουργήσει ο παραχαράκτης την τέλεια σύγχυση ανάστρεψε τις εικόνες των κλεμμένων
στοιχείων. 

Αυτό λέγεται μίγμα! (*1*)  /  (*2*)  /  (*6*)                                                            

Επομένως βρίσκονται στο δίσκο χαρακτήρες όπου η γεωγραφία διαφέρει
από την Ανατολία στο Βορά μέχρι την Αίγυπτο στο Νότο! Ο δίσκος έχει και χαρακτήρες που έχουν ομοιότητα με ιερογλυφικές γραφές της Αιγύπτου καθώς και Ανατολικών χωρών και με γραμμικές γραφές σαν τη Γραμμική γραφή Α και Β!   Όλες αυτές οι γραφές διαφέρουν κατά 600 περίπου χρόνια ηλικιακά! Επομένως, ο Δίσκος της Φαιστού είναι  ασύμβατος με τα υπόλοιπα συστήματα γραφών, γραμμικά καθώς και ιερογλυφικά της Κρήτης,   εκτός από ορισμένους χαρακτήρες που μοιάζουν με αυτούς στον «χαραγμένο χάλκινο πέλεκυ
του Αρκαλοχωρίου» που αποτελείται συνολικά από 15 ιερογλυφικούς χαρακτήρες.
(*5*) / / (*7*) / (*8*)

Επειδή (οι χαρακτήρες) απεικονίζουν πολύ φυσικά ορισμένα αντικείμενα υπήρχαν κάποιοι που πίστεψαν ότι επρόκειτο για μια εικονογραφική γραφή. Στις εικονογραφικές γραφές, στα ιδεογράμματα, ο κάθε χαρακτήρας εκπροσωπεί το αντικείμενο που απεικονίζεται, την εικόνα, όχι τη λέξη καθ’ αυτή. Στα εικονογραφικά συστήματα, στα ιδεογράμματα, ο χαρακτήρας σημαίνει η ιδέα της εικόνας. Παράδειγμα: Στα Ιαπωνικά  η εικόνα μίας ΚΑΡΔΙΑΣ σημαίνει «καρδιά». Άλλα νοήματα δημιουργούνταν με παράθεση  περισσότερων εικόνων, για παράδειγμα ΚΑΡΔΙΑ + ΜΑΧΑΙΡΙ σήμαινε «πόνος».
Για αυτό μπορεί κανείς να καταλάβει εύκολα ότι ένα εικονογραφικό σύστημα θα χρειαζόταν χιλιάδες χαρακτήρες για να ανακοινωθεί νόμιμα. Ο Δίσκος
της Φαιστού έχει μόνο 45 χαρακτήρες. Ο κάθε χαρακτήρας του δίσκου έχει και πάρα πολλές επαναλήψεις. Επομένως, ο δίσκος δεν μπορεί να ανήκει  σ’ ένα
εικονογραφικό σύστημα!

Οι περισσότερες προϊστορικές γραφές είναι συλλαβικές γραφές, δηλαδή, κάθε χαρακτήρας αντιστοιχεί με ένα σύμφωνο και ένα φωνήεν ή δύο φωνήεντα. Αντίθετα με τα εικονογραφικά συστήματα δεν είναι η εικόνα αλλά η λέξη που δίνει νόημα στον χαρακτήρα. Παράδειγμα:
χαρακτήρας που απεικονίζει μία καρδιά – ΚΑΡΔΙΑ – συλλαβή = ΚΑ.                   Το πρόβλημα είναι ότι ο δίσκος αποτελείται μόνο από 45 διαφορετικούς  χαρακτήρες ιερογλυφικών. Οι συλλαβικές γραφές,  σαν τη Γραμμική Γραφή  Α και Β καθώς και  οι ιερογλυφικές  γραφές της Κρήτης έχουν περίπου
100 χαρακτήρες, διπλάσιους από τους 45 του δίσκου.  Ένα φωνητικό αλφάβητο σαν το Ελληνικό, που δημιουργήθηκε 1000 χρόνια αργότερα, έχει μόνο 24 χαρακτήρες! Λόγω αυτών των γεγονότων συμπεραίνουμε ότι με αυτό
τον τρόπο που κατασκευάστηκε ο δίσκος, δεν επρόκειτο ποτέ να μεταδώσει
κάποιο  μήνυμα με νόημα.

 Προσωπικά σχόλια

 Εγώ είμαι ένας από αυτούς που σαγηνεύονταν από το Μινωικό
αίνιγμα από νεαρό αγόρι. Διαβάζοντας το άρθρο του Eisenberg μου αφύπνισε μία παλιά ανάμνησή μου πριν από 40 χρόνια. Ένας φίλος που παρέλαβε μία κάρτα με την εικόνα του δίσκου της Φαιστού από το θείο του που έκανε διακοπές στην Κρήτη μου την έφερε για να μάθει περισσότερες πληροφορίες. Εκείνη την εποχή εγώ δεν είχα τέτοιες γνώσεις, για αυτό και έδωσα την κάρτα σε ένα άλλο φίλο που  θεωρούταν Αυθεντία στην Ιστορία. Μου έδειξε αμέσως ένα βιβλίο με την εικόνα του δίσκου Magliano. Το θυμάμαι καλά όταν μου
είπε γελώντας: «Αυτός ο Δίσκος της Φαιστού μου φαίνεται σαν καινούριος σε
σύγκριση με αυτό του Magliano  που φαίνεται πραγματικά παλιός! Τα είχα  ξεχάσει όλα μέχρι τη στιγμή που διάβασα το άρθρο!

Ασχολούμουν  εδώ και πολλά χρόνια σχετικά με το θέμα, όχι για να αποκρυπτογραφηθεί το κείμενο αλλά για να καταλάβω κάτι από το αίνιγμα της
Μινωικής κοινωνίας. Διάβασα πολλά για τις προσπάθειες αποκρυπτογράφησης του δίσκου, ιδιαίτερα  τo βιβλίο  του Kjell Aartun, “Die Minoische Schrift “
καθώς και αυτό του   Steven Roger Fischer, “Evidence of Hellenic dialect in The Phaistos Disc.”

Γνωρίζω και τους δύο συγγραφείς προσωπικά. Για να διαβάσει κανείς τέτοια βιβλία χρειάζεται αρκετό χρόνο επειδή πρέπει να μελετήσει και  αρκετές  πληροφορίες που βρίσκονται στους διαθέσιμους κατάλογους του θέματος που περιγράφουν τις διάφορες παραλλαγές των χαρακτήρων, καθώς και τα βιβλία των Evans, Chadwick, Brice, Olivier- Goddard κτλ. Ευτυχώς όλα
αυτά τα βιβλία βρίσκονται στη βιβλιοθήκη  του πανεπιστημίου του Όσλο. Από όλες αυτές τις μελέτες έμαθα πολλά για την αληθινή φύση του δίσκου. Δεν μελετάει κανείς τέτοια υλικά σε μία μόνο μέρα. Εμένα μου πήρε περίπου 5 χρόνια!   Αφού εξοικειώθηκα με τα γεγονότα αυτά δεν ήταν μεγάλη έκπληξη να διαβάσω τα συμπεράσματα του κύριου Eisenberg. Αναγνώρισα τα περισσότερα σημεία και μου δημιουργήθηκε το ίδιο φρόνημα με το συγγραφέα του άρθρου. Τη μεγαλύτερη υποψία μου δημιούργησαν τα βιβλία του Aartun και του Fischer.

Τα δικά μου στοιχεία:

 

Δεν είναι δυνατό οι 45 χαρακτήρες του δίσκου να ανήκουν σε κάποιο σύστημα γραφής, είτε εικονογραφικής είτε συλλαβικής.

Ο Δίσκος είναι ασύμβατος με τα υπόλοιπα συστήματα γραφών, γραμμικά καθώς και ιερογλυφικά της Κρήτης,  εκτός από ορισμένους χαρακτήρες που μοιάζουν
με αυτούς στον «χαραγμένο χάλκινο πέλεκυ του Αρκαλοχωρίου». Κι αυτός αποκρυπτογραφήθηκε  στο βιβλίο του Aartun. Ο πέλεκυς που αποτελείται
συνολικά από 15 ιερογλυφικούς χαρακτήρες. Δέκα από αυτούς είναι μοναδικοί, για αυτό εγώ πιστεύω ότι κι αυτό το αντικείμενο είναι πλαστογραφία. Φαίνεται από το άρθρο ότι και ο Eisenberg έχει τέτοια υποψία.
Μήπως θα είναι η ύλη για το επόμενο άρθρο του;

Ο Δίσκος της Φαιστού είναι μοναδικός, αλλά ο Δίσκος Magliano είναι   προφανώς το υπόδειγμα! Δεν βρέθηκε ποτέ ούτε μία από τις σφραγίδες, ούτε κάποιος άλλος δίσκος!

Η τεχνοτροπία είναι μίγμα διαφορετικών χρόνων και
περιοχών. Οι χαρακτήρες έχουν μεγάλη ανομοιότητα στο βαθμό
αφηρημένης έννοιας μεταξύ τους.

 Διαβάζοντας όλα αυτά έμαθα αρκετά και για την αληθινή φύση του δίσκου. Επομένως, για μένα δεν ήταν μεγάλη έκπληξη όταν διάβασα το άρθρο. Πρόσεξα τα περισσότερα σημεία και μου δημιουργήθηκε η ίδια υποψία με το συγγραφέα του άρθρου. Χάρη στο Διαδίκτυο έχω παγκόσμιες επαφές με κόσμο  που συμμερίζεται την ίδια  αντίληψη, αλλά επειδή ο «Δίσκος» προωθήθηκε σαν άγιο λείψανοκανείς  δεν τολμά να το ισχυριστεί! Μία τέτοια δήλωση μπορεί εύκολα να ερμηνευθεί σαν βλασφημία!

Η μόνη λύση που μπορεί να τελειώσει  αυτή τη συζήτηση είναι το «thermoluminescense test» για να εξακριβώσουμε αν ο δίσκος δημιουργήθηκε πριν από εκατό χρόνια ή πριν από περισσότερα από τρεις χιλιάδες. Ο συγγραφέας προσπάθησε να κανονίσει μία τέτοια εξέταση πολλές φορές μάταια. Ούτε ήταν δυνατό να εξεταστεί ο δίσκος έξω από τη  γυάλινη προθήκη του μουσείου! Η διευθύντρια, η Νότα Δημοπούλου – Ρεθυμνιοτάκη
απάντησε:  «Αγαπητέ Κύριε Eisenberg. Σε απάντηση της ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας σας στις 25 Ιουλίου 2007, θέλω να σας ενημερώσω ότι δυστυχώς δεν είναι δυνατό να ικανοποιήσουμε  το αίτημά σας για να εξετάσετε το Δίσκο της Φαιστού ή το χαραγμένο πέλεκυ του Αρκαλοχωρίου.Ειδικά ο χαραγμένος πέλεκυς  είναι εγκιβωτισμένος και αποθηκευμένος, επειδή δε ο δίσκος της Φαιστού είναι μοναδικός, θεωρείται ακίνητος»!

Αν δεν ήταν  πεπεισμένος κανείς ήδη, σίγουρα  θα τον έπειθε η
δήλωση αυτή του μουσείου!

 Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει ποτέ η εξέταση για να μάθουμε την αλήθεια του δίσκου. Για μένα, όμως, αυτό δεν έχει καμία σημασία.  Η σειρά των εννέα σημείων του Eisenberg μαζί με τη δική μου εμπειρία αρκούν για να με πείσουν.

Under construction

Publisert: juni 20, 2011 i Uncategorized

Page under construction.

Music site under construction

Publisert: juni 20, 2011 i Music

Page under construction.